nadace hippokrates

Operační zákroky

Na následujících stránkách najdete přehled operačních zákroků.

Podle rozsahu jsou členěny na "malé" a "velké" operace. U malých operací je možno očekávat ambulantní provedení nebo krátkodobou hospitalizaci, zatímco velké operace obvykle vyžadují několikadenní pobyt v nemocnici a delší rekonvalescenci.