nadace hippokrates

Konizace

Konizace – diagnostický a současně léčebný malý operační výkon. Při výkonu je vytnuta část děložního čípku ve tvaru kužele (konusu) ke zjištění histologických změn a k léčbě přednádorových stavů na sliznici děložního čípku. Je prováděna v celkovém, výjimečně místním znecitlivění a spojena s maximálně jednodenní hospitalizací.