Onkogyn.cz

0

NÁVRAT DOMŮ PO OPERACI

Snažte se během dne trávit co nejvíce času mimo lůžko. Postupně zvyšujte aktivitu, avšak s častými přestávkami na odpočinek. S rukou na operované straně můžete hýbat, nezdvíhejte však těžké předměty. Po odstranění drenážních hadiček můžete začít s procvičováním.

Zvedání – po dobu jednoho měsíce nezdvíhejte předměty těžší 4,5 kg, obzvlášť na operované straně. Rehabilitační sestra  Vám poradí a naučí Vás speciální cviky.

Jízda autem – neurčí-li lékař jinak, můžete řídit už za dva týdny po operaci pokud se cítíte pohodlně a neužíváte léky proti bolesti.

Strečingové cvičení – bolest po operaci často přispívá k následnému snížení fyzické aktivity. Tato inaktivita může způsobit, že Vaše ruka, rameno a prsní svaly zůstanou ochablé a ztuhlé. Po odstranění drenážních hadiček můžete začít s menšími cviky. Cvičení může snížit ztuhlost a pocit slabosti ve svalech příslušných svalových skupin. Je to zároveň klíč k udržení funkčnosti horní končetiny. Jednoduchá cvičení jsou popsána níže. Zeptejte sestry které konkrétní cviky by pro Vás byly vhodné.

  1. zhluboka dýchejte, procvičujete tak prsní svaly
  2. kružte ramenem dopředu, dolu a dozadu, uvolníte tak hrudník, rameno a svaly na zadní straně horní končetiny
  3. prsty jedné ruky uchopte míček, zatněte pěst a jemně mačkejte, toto opakujte několikrát denně, posílíte si tak ruku
  4. lehněte si na záda, ruce po stranách.Pomalu zdvihněte ruce přímo nad hlavu a jemně tak protahujte své svaly. Pozn.: pokud jste po rekonstrukci prsu, počkejte nejméně 4 týdny a až poté započněte s cvičením
  5. „lezení po zdi“ – postavte se tváří ke stěně, dlaně lehce přiložte ke stěně, neopírejte se o ně, konečky prstů se dotýkejte stěny.Nohy jsou rozkročené. Jemně ohýbejte a natahujte  ruce v loktech, dlaně umístěné paralelně se stěnou.
  6. kývání rukou – položte ruku zdravé strany na zadní stranu židle. Ruku na straně zákroku nechejte v uvolněné pozici. Houpejte rukou ze strany na stranu. Ujistěte se, že pohyb vychází z ramenního, nikoliv z loketního kloubu. Houpejte postiženou rukou do tvaru malých kroužků. Opět se ujistěte, že pohyb vychází z ramene. Při uvolnění ruky se rozsah pohybu pravděpodobně zvětší. Kružte oběmi směry. Houpejte rukou na postižené straně směrem dopředu a dozadu v rozsahu pohodlí.