Onkogyn.cz

0

SAMOVYŠETŘENÍ PO OPERACI PRSU

Mnohé ženy si uvědomují důležitost samovyšetření prsu. Najdou se však i takové, které si tohoto problému vědomé nejsou. Ženy po rakovině prsu jsou vystaveny vyššímu riziku dalšího rozvoje nádorového onemocnění. Cílem pravidelného měsíčního samovyšetření je zjistit rakovinu prsu nebo co nejdříve objevit návrat karcinomu a najít další změny. Pokračujte v samovyšetřování v měsíčních intervalech po dobu 3 měsíců po operaci. To zda budete muset udělat ve svém vyšetřovacím postupu nějaké změny záleží na typu operace, kterou jste podstoupila. Nezapomeňte vyšetřit oba prsy. Nádor  se může vyvinout zrovna tak na operované straně stejně tak jako na druhém prsu.