Onkogyn.cz

0

MASTEKTOMIE JEDNOHO NEBO OBOU PRSŮ

Po zahojení  by jste se měla pohmatem seznámit s jizvou a jejím okolí, aby jste mohla posoudit co je pro Vás normální. Ztotožněte se s pohledem a dotykem jizvy a okolní oblasti. Pokračujte v samovyšetřování na zdravém prsu a taktéž v oblasti po mastektomii.Hledání změn – před zrcadlem si prohmatejte prsa ve třech pozicích používaných k samovyšetřování. Prohlédněte si oblast po mastektomii. Ukáže to změny které jsou normální součástí léčebného procesu. Můžete pozorovat že jizva je hrubší a tmavší, ale časem se může stáhnout a vyblednout. Po radioterapii kůže může zůstat tmavší a hrubší a rozšíří se kožní póry. Pokud po ukončení léčebného procesu zpozorujete změny, například otok, neobvyklé zčervenání, hmatného útvaru – bulky nebo nehojící se oblasti, kontaktujte lékaře.

Pocity změn – pokračujte ve zkoumání změn jak ve stoje tak i vleže. Na straně mastektomie zdvihněte ruku a po celé délce zkoumejte řez a jizvu. Zkoumejte okolí jizvy, oblast nad a pod klíční kostí, oblast žeber a podpaží. Vyšetřujte třemi nebo čtyřmi prsty krouživým pohybem. Tkáň by se měla oplošťovat, pokud se místo zákroku léčí a jizva dozrává. Kůže po radioterapii zůstane tužší a pevnější. Při zpozorování neobvyklých zatuhnutí, otoků a změn citlivosti kontaktujte lékaře. Po odstranění obou prsů pokračujte ve vyšetřování v měsíčních intervalech. Prohlížejte oblasti v zrcadle, kontrolujte je hmatem, pátrejte po změnách v podpaží. Postupujte při tom plochými krouživými pohyby prsty. Pátrejte po otocích, zčervenáních, neléčících se oblastech, zatuhnutích a zvýšené citlivosti. O všech změnách si promluvte s lékařem.

REKONSTRUKCE PRSU

Po rekonstrukci používejte stejnou vyšetřovací techniku. Při zpozorování změn kontaktujte lékaře.