Onkogyn.cz

0

RADIOTERAPIE

Radioterapie využívá dávkování vysoké energie ve formě neviditelného záření zaměřeného přímo na určitou část těla. Po operaci může být doporučena k odstranění zbývajících rakovinných buněk a k prevenci dalšího rozvoje nádorového onemocnění. Po částečné mastektomii obvykle dochází k ozáření celého prsu. Po mastektomii u žen s vysokým rizikem dochází k ozáření hrudní stěny. V průběhu úvodní terapie možná obdržíte přídavné ozáření (boost) na oblast lůžka nádoru. Léčba je obvykle aplikována každodenně od pondělí do pátku po dobu 5 – 6 týdnů. Denní terapie trvá jen několik minut. Většina vedlejších účinků radioterapie je dočasná. Mohou zahrnovat zčervenání a vysušení ozařované části a otok prsu.