Onkogyn.cz

0

VYPOŘÁDÁNÍ SE S OPERACÍ PRSU

Vaše emocionální pohoda je neodmyslitelnou součástí celkového zdravotního stavu a může přispívat k Vašemu uzdravení. Pro mnohé ženy byl nález zhoubného nádoru v prsu jednou z nejhorších životních zkušeností. Běžně se objevují pocity nejistoty, úzkosti, hněvu, strachu, zármutku, ztráty a smutku. Tyto pocity jsou běžné a přicházejí v souvislosti s diagnozou nádoru. Mohou pokračovat s postupem času a v průběhu před a po operaci se mohou měnit. Před zákrokem jsou mnohé ženy nervózní, lehce rozrušitelné, napjaté a nepokojné. Mívají problémy s usínáním. Můžete se přistihnout, že se těžce koncentrujete a rozhodujete. Po zákroku se mohou  dostavovat stavy smutku, zlosti, nenávisti, úlevy, pocity viny nebo strachu. Je to přirozená součást smutku v závislosti na překonané změně ve Vašem životě. Existuje několik způsobů jak se vypořádat se strachem a jak čelit pocitům nejistoty. Vzpomeňte si jak jste zvládaly stresové situace a řešily krize v minulosti. Pro některé lidi může být přínosné popovídat si s rodinou a přáteli, poslouchat hudbu, dívat se na televizi, číst nebo se věnovat relaxačním technikám. Jiným zase může pomoci fyzická aktivita. Komunikujte se svou rodinou a dětmi nejen běhěm návštěv v nemocnici, ale i v soukromí. Vaše rodina může zažít strach, izolaci a beznaděj. Malé děti se mohou obávat dočasné izolace od matky nebo mít strach že právě ony nemoc způsobily. S dětmi Vám mohou pomoci učitelé, sociální pracovníci a duchovní. Ve Vašem okolí mohou fungovat kluby pro ženy po mastektomii. Prvním krokem vypořádání se se situací je navázání otevřené diskuse ve Vaší rodině.

Nemyslete si, že zákrok musíte zvládnout sama. Je tu přece Vaše rodina a ošetřující tým, aby Vám pomohli se vypořádat s touto stresující situací. Neobávejte se pohovořit s naším ústavním psychologem.