Onkogyn.cz

0

                                                                              

                             Doc. MUDr. David Cibula, CSc

                             vedoucí onkogynekologie

                        

Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc         MUDr. Míla Janoušek

vedoucí Centra onkologické prevence   vedoucí lůžkového onkologického

                                                        oddělení

                                                        vedoucí mamologie 

 

As. MUDr. David Pavlišta

MUDr. Natálie Jančárková

MUDr. Marie Strunová

MUDr. Daniela Fischerová

MUDr. Jiří Sláma

MUDr. Michal Zikán

MUDr. Jan Lacheta

Mgr. Danuše Jandourková

klinický psycholog

vedoucí Klubu pacientek s onkologickým onemocněním

MUDr. Pavel Dundr

histopatolog

MUDr. Pavel Mareš

klinický onkolog a radioterapeut