Onkogyn.cz

0

Velké operace

Různě rozsáhlé výkony obvykle prováděné v celkové narkóze během pobytu v nemocnici, který se podle závažnosti operace pohybuje mezi 5 a 10 dny. K operacím přicházejí pacientky o jeden až dva dny dříve, aby mohla být doplněna všechna potřebná vyšetření a zajištěna správná předoperační příprava (oholení zevních rodidel, vyprázdnění střev, označení operované oblasti, podání některých léků). V bezprostředním pooperačním období jsou pacientky sledovány na Jednotce intenzivní péče, odkud se po zlepšení stavu vrací na standardní oddělení.

Příprava: vyžaduje nutnost přijetí na lůžko 1-2 dny před vlastní operací, během této doby pacientka užívá roztoky k očistě střev a je instruována o příjmu potravy, tekutin i léků, v průběhu předoperační přípravy může konzultovat případné dotazy. V případě operace v dutině břišní je nutné dodržovat 5 dnů před operací předepsanou dietu.

Ablace prsu

Adnexektomie

Apendektomie

Disekce (exenterace axily)

Exenterace pánve

Hysterektomie

Kolpektomie

Laparoskopie

Laparotomie

Lymfadenektomie

Omentektomie

Probatorní laparotomie

Radikální hysterektomie

Radikální trachelektomie

Radikální vulvektomie

Resutura

Segmentektomie prsu

Stomie

Trachelektomie

Vulvektomie