Onkogyn.cz

0

Slovníček

Ablace prsu 

Adnexektomie  

Appendektomie  

Ascites

Biopsie  

Brachyradioterapie 

CT

Cylindrická disekce

Cystoskopie

Cytostatika (chemoterapie)

Částečné odstranění prsu (parciální mastektomie)

Děložní čípek 

Děložní hrdlo (děložní čípek)

Děložní tělo

Disekce axily
Excize 

Exenterace axily 

Exenterace pánve

Hysterektomie 

Hysteroskopie 

Chemoterapie

Jednoduchá mastektomie

Kolonoskopie  

Kolpektomie

Kolposkopie

Konizace  

Kyretáž  

Laparoskopie

Laparotomie

Lymfadenektomie  

Maskektomie (ablace prsu)

Metastáza

Modifikovaná radikální mastektomie (MRM)

Nádorové (tumorové) markery  

NMR  

Nukleární magnetická rezonance (NMR) 

Omentektomie  

Ovária (vaječníky)

Parametria 

Parciální mastektomie (částečné odstranění prsu)

PET  

Počítačová tomografie (CT – computed tomography)

Podkožní (subkutální) mastektomie

Pochva (vagina)  

Pozitronová emisní tomografie (PET)  

Prekanceróza  

Probatorní  laparotomie

Punkce ascitu  

Radikální hysterektomie  

Radikální trachelektomie 

Radikální vulvektomie  

Radioterapie 

Rekonstrukce prsu

Rektoskopie  

Resutura

Segmentektomie prsu

Sentinelová uzlina

Stomie

Tamponáda

Teleradioterapie 

Tělo děložní (děložní tělo)

Trachelektomie