Onkogyn.cz

0

Lékaři:

Doc. MUDr. David Cibula, CSc

vedoucí onkogynekologie

Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc        

vedoucí Centra onkologické prevence   

MUDr. Míla Janoušek 

vedoucí lůžkového onkologického oddělení

vedoucí mamologie

As. MUDr. David Pavlišta    

MUDr. Natálie Jančárková

MUDr. Marie Strunová

MUDr. Daniela Fischerová

MUDr. Jiří Sláma

MUDr. Michal Zikán

MUDr. Jan Lacheta

Mgr. Danuše Jandourková

klinický psycholog

vedoucí Klubu pacientek s onkologickým onemocněním

MUDr. Pavel Dundr

histopatolog

MUDr. Pavel Mareš

klinický onkolog a radioterapeut