Onkogyn.cz

0

Indikace k onkochirurgickým výkonům

telefon: 224 967 480

·        zhodnocení nálezů

·        doplnění stagingových vyšetření

·        indikace ke kompletnímu spektru výkonů pro nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla a těla, ovária a pánve

vulvektomie, hemivulvektomie, radikální vulvektomie, plastické výkony na vulvě

kolpektomie, radikální trachelektomie (odstranění děložního hrdla včetně parametrií se zachováním děložního těla a tedy fertility)

radikální hysterektomie typ II a III, s event. tranpozicí adnex, radikální parametrektomie

systematická pánevní, paraaortální, inguinální lymfadenektomie

exenterace pánve v rozsahu přední, zadní, totální, supra- i infralevatorické

středa – 8.30 – 12.00    Doc. MUDr. David Cibula, CSc

                                 Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc

                                 As. MUDr. Miloslav Janoušek 

Pacientky možno odeslat bez objednání; stagingová vyšetření nejsou nezbytná – doplníme většinou během jednoho dopoledne; dostupné výsledky vč. snímků zobrazovacích vyšetření jsou vítané. Zpráva ošetřujícího internisty (předoperační vyšetření) je většinou požadována!