Onkogyn.cz

0

·        konzultace pacientek při nejasném nálezu, diagnostických pochybách, terapeutické rozvaze, rozvaze o změně terapie Þ Onkologická ambulance

·         konzultace operačních postupů Þ Indikace k onkochirurgickým výkonům

·         konzultace komplikací onkologické léčby, recidiv zhoubných nádorů Þ Onkologická ambulance

·         konzultace rodin se zvýšeným výskytem zhoubných nádorů Þ Mamologická ambulance (dr. Zikán)