Onkogyn.cz

0

·        expertní onkologický ultrazvuk (včetně biopsie suspektních nálezů pod UZ kontrolou) Þ Expertní ultrazvuk

·        expertní kolposkopie Þ Centrum onkologické prevence

·        endoskopické metody (hysteroskopie, laparoskopie) Þ Indikace k onkochirurgickým výkonům

·        ve spolupráci s dalšími pracovišti ostatní vyšetření: cystoskopie (Urologická klinika 1. LF UK a VFN), konvenční a spirální CT, nukleární magnetická rezonance (NMR) (Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN), rektoskopie a kolonoskopie (IV. interní klinika 1. LF UK a VFN), pozitronová emisní tomografie (PET) (Nemocnice na Homolce)

·         vlastní internista a anesteziologický tým

·        každá onkologická pacientka je po stanovení diagnózy nebo při změně terapie konzultována v týmu složeném z onkogynekologa, klinického onkologa/radioterapeuta a histopatologa