Onkogyn.cz

0

·        expertní kolposkopie Þ Centrum onkologické prevence

·        zázemí operačních sálu (diagnosticko-léčebné zákroky: excize, LEEP, LETZ, NETZ)

·        zkušený tým patologů a kvalitní cytologická laboratoř (Ústav patologie 1. LF UK a VFN)

·        zajištění komplexní péče o pacientku od diagnózy, přes histologickou verifikaci a operační léčbu až po dispenzarizaci

·        ošetřující lékař je v pravidelných intervalech informován o průběhu péče