Onkogyn.cz

0

·        jedno z největších onkogynekologických center v ČR

·        kompletní spektrum onkogynekologické chirurgie včetně náročných exenteračních výkonů pánve a fertilitu šetřících výkonů u karcinomu děložního hrdla a vaječníků

·        chemoterapie aplikovaná ambulantně v Onkologickém stacionáři, v případě náročnějších režimů za hospitalizace na Lůžkovém oddělení G1

·        nutriční podpora pacientek po operacích nebo pacientek vyžadujících zvláštní výživu  (ve spolupráci se IV. interní klinikou 1. LF UK a VFN)

·        radioterapie je zajištěna ve spolupráci s Onkologickou klinikou I. LF UK a VFN v Praze (přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc)