Onkogyn.cz

0

Klub pacientek 

Pro koho?

Klub je určen pro pacientky s gynekologickými nádory, ale i ostatní onkologicky nemocné, a také pro jejich příbuzné a známé.

Kdy?

1x měsíčně ve středu v 17.00.

Konkrétní termíny jsou vyvěšeny vždy předem na klinice nebo je lze najít na těchto stránkách nebo na stránkách Gynekologicko-porodnické kliniky  www.apolinar.cz

Kde?

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK, Apolinářská 18, Praha 2.

Sraz účastníků je v přízemí budovy.

Cíle?

1.      zlepšit informovanost o nádorových onemocněních ženských pohlavních orgánů a jejich léčbě

2.      poskytnout psychoterapeutickou podporu

3.      informovat o možnostech sociální podpory, rekondičních pobytů,  kompetencích obvodních lékařů, zajištění dopravy k podání léčby, rehabilitace, dietních opatřeních atd.

4.      v případě potřeby doporučit odborníky z jiných lékařských oborů (psycholog, psychiatr, lékař se specializací na enzymoterapii, rehabilitační pracovník a další)

5.      zlepšit komunikaci mezi pacientkami a ošetřujícím personálem

6.      řešit další aktuální problémy (např. nákup kompenzačních pomůcek, prádla, plavek, paruk, stravovacích doplňků atd.)

Další informace?

Mgr. Jandourková – tel. 224 967 406 (nejlépe kolem 8.00 hod.) nebo na adrese [email protected]

Pořadatel

Klub pořádá Mgr.Danuše Jandourková (klinická psycholožka) za pomoci lékařů onkologického oddělení, z nichž někteří se podílejí přímo na organizaci klubu (MUDr.Daniela Fischerová, MUDr. Michal Zikán PhD.) a ostatní přednášejí na setkáních témata, která zajímají naše pacientky (téma je vždy dohodnuto na předchozím klubu). Na setkání zveme ale i odborníky jiných oborů.

Témata v minulosti

26.11.2003   Chemoterapie – doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

10.12.2003   Systémová enzymoterapie – MUDr. Marta Honzíková

21.01.2004   Sociální zabezpečení – Irena Burdunová – sociální pracovnice

18.02.2004        Alternativní medicína v onkologii – MUDr. Jan Novotný

17.03.2004   Klimakterium – MUDr. Tomáš Fait

21.04.2004   Výživa u onkologicky nemocných – Doc. MUDr. Lubomír Kužela, CSc.

26.05.2004   Pohyb – Hana Benešová – fyzioterapeutka

23.06.2004   Rekondiční pobyty, lymfodrenáže  – Alena Jelínková – lymfoterapeutka

22.09.2004   Chemoterapie II. – Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

20.10.2004   Dědičnost – MUDr. Michal Zikán, PhD.

24.11.2004   Prevence rakoviny prsu – Mgr. Jana Drexlerová – Mamma help            

15.12.2004   Vánoční klub

26.01.2005   Vedlejší účinky chemoterapie očima neurologa – MUDr. Petr Bušek

23.02.2005   Ambulantní sledování onkologických pacientek – Doc. MUDr. David Cibula, CSc.

30.03.2005   Interní problematika u onkologicky nemocných – MUDr. Milena Moravcová

04.05.2005   Psychologické aspekty péče u onkologicky nemocných – Mgr. Danuše Jandourková

08.06.2005   Léčba bolesti u onkologických pacientek – MUDr. Helena Bedřichová

Plánovaná témata

Další témata pro pacientky připravujeme. Brzy se objeví např. téma Bolest, Civilizační choroby aj. zejména dle potřeb a požadavků pacientek.