Onkogyn.cz

0

Nadační fond Vita et futura

účet Onkogynekologického centra

273558850227/0100

Milé pacientky, milí příbuzní našich pacientek, milí přátelé,

kolektiv lékařů, sester, a dalších pracovníků našeho onkogynekologického centra se snaží o vytvoření co nejlepších podmínek pro péči o pacientky se zhoubným onemocněním.

Pracujeme ve státním zařízení s omezenými investicemi, které se snažíme využívat především na vylepšení přístrojového vybavení a úhradu nejmodernějších léků. Jsme si však vědomi toho, že pro pacienta, zejména v onkologii, je významné vytvoření příjemného a důstojného prostředí, ve kterém léčba probíhá. Na tyto účely využíváme prostředky získané od dárců a sponzorů na konto Nadačního fondu.

Zvažte prosím Vaše možnosti, jak přispět ke zlepšení podmínek pro léčbu ostatních pacientek se zhoubným onemocněním. Jednou z cest je příspěvek na konto našeho Nadačniho fondu Vita et futura u Komerční Banky, Praha 2, č. účtu: 273558850227/0100. Seznam příspěvků, dárců a přehled vynaložených částek najdete zde.

Pokud se rozhodnete příspěvek poskytnout, rádi uvedeme Vaše jméno jako dárce na veřejně přístupné tabuli a  na našich internetových stránkách – uveďte prosím jméno na bankovním příkazu do kolonky „zprávy pro příjemce“ nebo nás informujte o zaslání příspěvku.

Za případný příspěvek děkujeme.

S přáním pevného zdraví

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc     Doc. MUDr. David Cibula, CSc
přednosta kliniky                          vedoucí onkogynekologie

Seznam darovaných částek na konto Onkogynekologického centra Nadačního fondu Vita et futura při Gynekologicko-porodnické klinice I. LF UK a VFN v Praze.

datum         částka           dárce

11.04.2005   1.000,- Kč    anonymní 21.04.2005   1.000,- Kč    Jana Chabová 09.05.2005  15.000,- Kč   anonymní

20.04.2005   2.000,- Kč    anonymní

26.09.2005   5.000,- Kč    ing. Václav Konopásek

07.10.2005   3.000,- Kč    ing. Jana Jurčovičová

28.11.2005  10.000,- Kč   anonymní

29.12.2005   1.000,- Kč    anonymní

29.12.2005   1.000,- Kč    anonymní

29.12.2005   5.000,- Kč    ing. Bohumil Kopta

10.01.2006     500,- Kč     Alena Kabrhelová

12.01.2006   2.000,- Kč    Blažena Vořechová

26.01.2006   1.000,- Kč    Jarmila Hoisekrová 

Výdaje z účtu Onkogynekologického centrua Nadačního fondu Vita et futura

datum         částka      účel platby

30.08.2005   9.500,-     vybavení onkologického stacionáře

                                 a onkologické ambulance

15.09.2005  21.000,-     tiskárna pro onkologické ambulance a lůžkové

                                 oddělení G1