Onkogyn.cz

0

Kdo by měl být vyšetřen?

Vzhledem k tomu, že naprostá většina nádorů vaječníků a prsu není podmíněna vrozenou genetickou dispozicí, lze očekávat přínos genetického testování pouze u malé skupiny osob. Pokud je v rodině s vysokým výskytem nádorů prsu nebo vaječníků žijící žena s nádorovým onemocněním, měla by být vyšetřena nejprve ona. O vyšetření ostatních rodinných příslušníků včetně mužů by mělo být rozhodnuto až na základě výsledku vyšetření této pacientky.

Vyšetřeny by měly být tyto osoby:

      ·        Pacientka s nádorem prsu do 30 let věku, i když se v rodině žádný nádor

          dosud nevyskytl

      ·        Pacientka s nádorem prsu do 40 let věku z etnické skupiny aškenázských

         (středo a východoevropských) Židů

      ·        Pacientka s nádorem vaječníků do 40 let věku, i když se v rodině žádný

          nádor dosud nevyskytl

      ·        Pacientka s oboustranným nádorem prsu

      ·        Pacientka s nádorem prsu a nádorem vaječníků

      ·        Pacientka s nádorem vaječníků do 50 let věku, současně se v rodině

          vyskytuje další pacientka s nádorem prsu nebo vaječníků do 50 let věku

      ·        Pacientka s nádorem prsu libovolného věku, současně se v rodině vyskytují

          další dvě ženy s nádorem prsu nebo vaječníků

      ·        Muž s nádorem prsu

      ·        Zdraví rodinní příslušníci (včetně mužů) pacientky s mutací genu BRCA1

          nebo BRCA2