Onkogyn.cz

0

Kdo mě pošle na vyšetření?

O tom, zda ženě bude nebo nebude nabídnuto testování na přítomnost mutací genů BRCA1 nebo BRCA2, rozhoduje klinický genetik po podrobném rozhovoru s pacientkou. Kterýkoli lékař, kterému se svěříte se svou obavou, zda nemůžete nést (např. vzhledem k výskytu nádorových onemocnění ve Vaší rodině) vrozenou dispozici ke vzniku nádorů, by Vám měl poradit, na kterého genetika se můžete obrátit. O konzultaci lze požádat i na níže uvedených specializovaných pracovištích:

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN MUDr. Michal Zikán, PhD.Apolinářská 18, 128 08 Praha 2tel.: 2 24 96 74 40

e-mail: [email protected]

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
prim. MUDr. Jaroslav KotlasKe Karlovu 2, 128 53 Praha 2tel.: 2 24 96 71 71

e-mail: [email protected]

Masarykův onkologický ústav prim. MUDr. Lenka Foretová, PhD.Žlutý kopec 7, 656 53 Brnotel.: 5 43 13 69 00

e-mail: [email protected]