Onkogyn.cz

0

Jak a kde se vyšetření provádí?

Pokud genetik rozhodne, že je u Vás zvýšená pravděpodobnost, že jste nosičkou dispozice (mutace) v některém z vyšetřovaných genů, odebere Vám dvě zkumavky krve a odešle je do laboratoře, kde proběhne samotná analýza. Analýzy probíhají na dvou pracovištích:

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UKMUDr. Petr Pohlreich, CSc.; MUDr. Michal Zikán, PhD.

U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2

Masarykův onkologický ústavprim. MUDr. Lenka Foretová, PhD.Žlutý kopec 7, 656 53 Brno