Onkogyn.cz

0

BRCA / Dědičné syndromy

Co je to hereditární a familiární karcinom prsu a vaječníků?

Proč testovat právě geny BRCA1 a BRCA2?

Kdo by měl být vyšetřen?

Proč vzniká u pecienta s mutací karcinom?

Jaké ma žena s mutací riziko, že onemocní?

Ovlivňuje mutace genu prognózu onemocnění u pacientky?

Co můžeme nabídnout zdravým nosičkám a nosičům mutací?

Jak se provádí mutační analýza?

Literatura

Pracoviště provádějící mutační analýzu