Onkogyn.cz

0

Aktuální stav projektu

Vážení kolegové,

během léta a podzimu letošního roku jsme Vás informovali o možnosti spolupráce v pilotním projektu Screeningu familiárního ovariálního karcinomu (SOFOK). Projekt byl plánován ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Informaci jsme prezentovali po schválení projektu Správní radou zdravotní komise VZP ČR (27.5.2005) a multicentrickou etickou komisí. Vše bylo připraveno tak, aby projekt mohl být realizován od ledna 2006.

Bohužel Vám musíme oznámit, že jsme byli dne 18.11.2005 informováni ředitelkou VZP ing. Musílkovou o pozastavení projektu vzhledem ke špatné ekonomické situaci pojišťovny.

Děkujeme Vám za projevený zájem. Doufáme, že se ekonomická situace VZP zlepší a v krátké době se budeme moci k realizaci projektu vrátit. Všechny informace o sledování žen se zvýšeným rizikem karcinomu ovária, o indikacích ke genetickému vyšetření a o pracovištích, která vyšetření mutací provádějí, jsou dostupné na našich webových stránkách.
Případné dotazy můžete adresovat na [email protected]

Z kolektiv lékařů

Doc. MUDr. David Cibula, CSc