Onkogyn.cz

0

Literatura

1) Menon U, Jacobs, IJ. Ovarian cancer screening in the general

    population: current status. Int J Gynecol Cancer, 2001, 11

    (Suppl. 1), 3-6.
2) Menon U, Talaat A, Jeyarajah AR, a kol. Ultrasound assessment

    of ovarian cancer risk in postmenopausal women with Ca 125

    elevation. Br J Cancer, 1999, 80, 1644-1647.
3) Jacobs IJ, Skates SJ, McDonald N, a kol. Screening for ovarian

    cancer: a pilot randomised controlled trial. Lancet, 1999, 353,

    1207-10.
4) Jeyarajah AR, Ind TEJ, Skates S, a kol. Serum Ca 125 elevation

    and risk of clinical detection of cancer in asymptomatic

    postmenopausal women. Cancer, 1999, 85, 2068-72.
5) Jacobs IJ, Skates S, Davies AP, a kol. Risk of diagnosis of ovarian

    cancer after raised serum Ca 125 concentration: a prospective

    cohort study. Br Med J, 1996, 313, 1355-8.
6) Dorum, A., Heimdal, K., Lovslett, K., a kol. Prospectively detected

    cancer in familial breast/ovarian cancer screening. Acta Obstet

    Gynecol Scand, 1999, 78, p. 906-11.
7) Sutcliffe, S., Pharoah, P.D.P., Easton, D.F., Ponder, B.A.J.,

    UKCCCR FAmilial Ovarian Cancer Study Group. Ovarian and breast 

    cancer risks to women in families with two or more cases of ovarian

    cancer. Int J Cancer, 2000, 87, p. 110 – 117.
8) Tailor, A., Bourne, T.H., Campbell, S., Okokon, E., Dew, T., Collins,

    W.P. Results from an ultrasound-based familial ovarian cancer

    screening clinic: a 10-year observational study. Ultrasound Obstet

    Gynecol, 2003, 21, s. 378-385.
9) Nagell, J.R., DePriest, P.D., Reedy, M.B., a kol. The efficacy of

    transvaginal sonographic screening in asymptomatic women at

    risk for ovarian cancer. Gynecol Oncol, 2000, 77, 350-356.
10) Fishman, D.A., Cohen, L., Blank, S.V., a kol. The role of

    ultrasound evaluation in the detection of early-stage epithelial

    ovarian cancer. Am J Obstet Gynecol, 2005, 192, s. 1214-22.
11) Stirling, D., Evans, D.G., Pichert, G.,. et al. Screening for familial

    ovarian cancer: failure of current protocols to detect ovarian

    cancer at an early stage according to the international Federation

    of gynecology and obstetrics system. J Clin Oncol, 2005, 23,

    s. 5588-996.
12) Jacobs, I. Screening for familial ovarian cancer: the need for

    well-designed prospective studies. J Clin Oncol, 2005, 23, s. 5443-5.
13) Meeuwissen, P.A., Seynaeve, C., Brekelmans, C.T.,

    Meijers-Heijboer, H.J., Klinjn, J.G., Burger, C.W. Outcome of

    surveillance and prophylactic salpingo-oophorectomy in

    asymptomatic women at high risk for ovarian cancer. Gynecol

    Oncol, 2005, 97, s. 476-82.
14) Sato, S., Yokoyama, Y., Sakamoto, T., Futagami, M., Saito,

    Y. Usefulness of mass screening for ovarian carcinoma using

    transvaginal ultrasonography. Cancer, 2000, 89, s. 582-8.
15) Bourne, T.H., Campbell, S., Reynolds, K.M., et al. Screening for

    familial ovarian cancer with transvaginal ultrasonography and

    colour blood flow imaging. J. Genet. Couns., 2004, 13, s. 237-57.
16) Bartoňková H., Foretová L., Helmichová E., Kalabová R., Kleibl Z.,

     Konopásek B., Krutílková V., Macháčková E., Novotný J.,

    Petráková K., Petruželka L., Plevová P., Pohlreich P., Rob L.,

    Skovajsová M., Veselý J., Žaloudík J.: Doporučené zásady péče o

    nemocné s nádory prsu a vaječníků a zdravé osoby se zádorečnými

    mutacemi genů BRCA1 nebo BRCA2. Klinická onkologie, 16, 2003,

    s. 28-34.
17) Jacobs, I.: Screening for familial ovarian cancer: the need for

    well-designed prospective studies. J Clin Oncol, 23, 2005,

    s. 5443-5445.