Onkogyn.cz

0

Cíle

1) Zjistit efektivitu screeningu familiárního karcinomu ovaria u žen s pozitivní rodinnou anamnézou (na základě záchytu časných vs pozdních stádií onemocnění).
2) Stanovit optimální strategii screeningových vyšetření (interval vyšetření, hodnocení suspektních nálezů, indikace pro odeslání k expertnímu ultrazvukovému vyšetření).
3) Provést ekonomickou analýzu screeningu včetně prováděných expertních vyšetření a chirurgických výkonů.
4) Stanovit optimální kritéria rodinné a osobní anamnézy k zařazení do screeningu.
5) Zjistit celkovou morbiditu prováděných chirurgických zákroků indikovaných na základě screeningu.
6) Stanovit senzitivitu a specificitu expertního ultrazvukového vyšetření v diagnostice časných ovariálních karcinomů.