Onkogyn.cz

0

Kritéria pro ultrazvukové vyšetření vaječníků

Vzhledem k funkčním změnám ovarií v průběhu menstruačního cyklu by mělo být ultrazvukové vyšetření u premenopauzálních žen provedeno v časné folikulární fázi, nejlépe mezi 3.-6. dnem menstruačního cyklu.
Pokud se u postmenopauzálních žen nedaří bezpečně zobrazit ovaria, lze nález hodnotit jako normální pouze při dobrých akustických podmínkách a po vyšetření vaginální sondou i abdominální sondou přes stěnu břišní. 

Normální ultrazvukové nálezy     • velikost ovarií

          1. premenopauzálně < 3×3,5×4 cm (tj. < 20 cm3)

          2. postmenopauzálně 

               < 2x3x4 cm (tj. < 10-12 cm3)

                a není více než dvojnásobný rozdíl velikosti mezi oběma ovarii     • uniformní echostruktura s +/- přítomnosti folikulů do velikosti        méně než 30 mm     • polycystická ovaria s přítomností drobných subkapsulárních        folikulů a hyperechogenním stromatem     • nelze vizualizovat ovarium/ovaria při dobrých akustických  

       podmínkách

Suspektní nálezy     • velikost ovarií větší než odpovídá normálnímu nálezu     • jednoduchá hladkostěnná cysta bez přítomnosti sept        a papilárních prominencí

     • volná tekutina v Douglasově prostoru

Patologické nálezy     • přetrvávající hladkostěnná cysta bez přítomnosti sept        a papilárních prominencí     • cysticko-solidní ovariální tumor (přítomnost sept, dceřinných        cyst, papilárních prominencí, solidní složky, nepravidelnost        vnitřní výstelky cyst, zevní exkrescence)     • přetrvávající přítomnost volné tekutiny v Douglasově prostoru        nad 20 ml (cca nad 3-3,5 cm v CD)     • rozdíl velikosti postmenopauzálních ovarií o více než dvojnásobek     • jednoduchá hladkostěnná cysta nad 5 cm u postmenopauzálních

       žen

Další postup:
     • normální nález® opakovat ultrazvukové vyšetření za         6 měsíců

     • suspektní nález® opakovat ultrazvukové vyšetření za

        4 – 6 týdnů

     • patologický nález® odeslat pacientku k expertnímu

        ultrazvukovému vyšetření