Onkogyn.cz

0

Jak se objednat?    Onkologická ambulance Centrum onkologické prevence (COP) Mamologická ambulance (poradna pro onemocnění prsů) Všeobecná gynekologická ambulance

Jak se k nám dostanete              ·        pěšky ·         ze stanice metra I.P. Pavlova (cca 10 minut) po Sokolské ul. směrem na Nuselský most, doprava do  ulice

Centrum onkologické prevence (COP)

Centrum onkologické prevence (COP)     ·        náplň ·        konziliární vyšetření při podezřelém nálezu na děložním čípku (hrdle), na vulvě (zevních rodidlech), v pochvě  ·    &nb

Mamologická ambulance (poradna pro onemocnění prsů)

Mamologická ambulance (poradna pro onemocnění prsů)     ·        náplň ·        preventivní vyšetření prsů ·        mamografické a ultrazvukové vyšetření pr

Onkologická ambulance     ·        náplň ·        konziliární vyšetření při podezření na zhoubné onemocnění ·        vyšetření pacientek se zhoubným onemocněním před začátkem léčby

Všeobecná gynekologická ambulance

Všeobecná gynekologická ambulance     ·        náplň ·        akutní vyšetření při zhoršení stavu     ·        ordinační hodiny ·     &nbs

Kdo se o Vás bude starat?

Kdo se o Vás bude starat?    Lékaři Sestry

Jaká vyšetření se provádí?

Jaká vyšetření se provádí?    Vulva (zevní rodidla) Pochva Děložní hrdlo Děležní tělo Nádor v pánvi nebo v dutině břišní Prs

Vulva (zevní rodidla)   Při podezření na zhoubné onemocnění vulvy je nezbytné získat část tkáně na histologické vyšetření. Nejčastěji se provádí excize. Při potvrzení zhoubného nádoru se před začátkem léčby provádí následující vyšetření: gynekologické vyšetření, ultrazvuk  pánve, dutin

Pochva   Při podezření na zhoubné onemocnění pochvy je nezbytné získat část tkáně na histologické vyšetření. Nejčastěji se provádí excize. Při potvrzení zhoubného nádoru se před začátkem léčby provádí následující vyšetření: gynekologické vyšetření, ultrazvuk  pánve, dutiny břišní; rent

Děložní hrdlo   Při podezření na zhoubné onemocnění děložní hrdla je nezbytné získat část tkáně na histologické vyšetření. Nejčastěji se provádí excize  nebo biopsie.  Při potvrzení zhoubného nádoru se před začátkem léčby provádí následující vyšetření: gynekologické vyšetření, ultra

Děložní tělo   Při podezření na zhoubné onemocnění děložní hrdla je nezbytné získat část tkáně na histologické vyšetření. Nejčastěji se provádí kyretáž nebo hysteroskopie.    Při potvrzení zhoubného nádoru se před začátkem léčby provádí následující vyšetření: gynekologické vyšetře

Nádor v pánvi nebo v dutině břišní

Nádor v pánvi nebo v dutině břišní   Při nálezu nádoru v pánvi nebo v dutině břišní je většinou nutné provést operační výkon, laparoskopii nebo laparotomii, během kterého je získána část tkáně na histologické vyšetření. Před operací se většinou provádí následující vyšetř

Lékaři:                                                   &nbs

Sestry:       Vlasta Břízová staniční sestra – lůžkové oddělení G1   Jana Karešová Vlasta Urbanová Kateřina Groušlová Miroslava Horáková Yuliya GorbachyováVeronika Truhlářová        Miluše Slezáková Lenka Andreasová onkologická ambulance, mamol

Jak se léčí?    Vulva (zevní rodidla) Pochva Děložní hrdlo Děležní tělo Vaječníky, vejcovody Prsy

Zevní rodidla   V léčbě zhoubného nádoru zevních rodidel (vulvy) se uplatňuje především chirurgie a ozařování (radioterapie) nebo jejich kombinace. Z chirurgických zákroků se provádí excize, vulvektomie nebo radikální vulvektomie.

Pochva   V léčbě zhoubného nádoru pochvy se uplatňuje především chirurgie a ozařování (radioterapie) nebo jejich kombinace. Z chirurgických zákroků se provádí excize, odstranění části pochvy  nebo kolpektomie.

Děložní hrdlo   V léčbě zhoubného nádoru děložního hrdla se uplatňuje především chirurgie a ozařování (radioterapie) nebo jejich kombinace. Z chirurgických zákroků se provádí konizace, hysterektomie, radikální hysterektomie s pánevní lymfadenektomií. V časném stadiu lze u

Děložní tělo   V léčbě zhoubného nádoru děložního těla se uplatňuje především chirurgie a ozařování (radioterapie) nebo jejich kombinace. Z chirurgických zákroků se provádí hysterektomie, oboustranná adnexektomie, pánevní lymfadenektomie, v některých případech radikální hyster

Vaječníky, vejcovody   V léčbě zhoubného nádoru vaječníků nebo vejcovodů se uplatňuje především chirurgie a chemoterapie nebo jejich kombinace. Z chirurgických zákroků se v časných stadiích provádí hysterektomie, oboustranná adnexektomie,  lymfadenektomie , omentektom

Operační zákroky    Malé operace Velké operace Dieta před operací

Malé operace Drobné léčebné nebo diagnostické (určené ke zjištění závažnosti onemocnění) zákroky prováděné většinou během krátkého pobytu v nemocnici, ne všechny vyžadují celkovou narkózu. Příprava: pacientka přichází ráno v den operace, nalačno, od půlnoci nejí a nepije, v předvečer ope

Velké operace Různě rozsáhlé výkony obvykle prováděné v celkové narkóze během pobytu v nemocnici, který se podle závažnosti operace pohybuje mezi 5 a 10 dny. K operacím přicházejí pacientky o jeden až dva dny dříve, aby mohla být doplněna všechna potřebná vyšetření a zajištěna správná pře

Slovníček   Ablace prsu  Adnexektomie   Appendektomie   Ascites Biopsie   Brachyradioterapie  CT Cylindrická disekce Cystoskopie Cytostatika (chemoterapie) Částečné odstranění prsu (parciální mastektomie) Děložní čípek  Děložní h

Ambulance a oddělení                           Mamologie Onkologická ambulance Indikace k onkochirurgickým výkonům Centrum onkologické prevence Expertní onkologický U

Co nabízíme   Komplexní péči v onkogynekologii:   Konzultace Diagnostika Prekancerózy Léčba Dispenzarizace

Lékaři:                           Doc. MUDr. David Cibula, CSc vedoucí onkogynekologie   Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc      &nbs

Plánované akce    Kolposkopicko-ultrazvukový seminářv sobotu dne 24. března 2007 od 9.00 hodin v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Apolinářská 18, Praha 2program a přihlášky (zde) 

Praktické rady pro některé komplikace

Praktické rady pro některé komplikace                           Podpůrná léčba Nežádoucí účinky radioterapie Nežádoucí účinky chemoterapie Bolest – algický syndrom

Dotazy / konzultace   S dotazem na hospitalizovanou pacientku se prosím obracejte telefonicky na Lůžkové oddělení G1, na pacientku během chemoterapie na Onkologický stacionář, na pacientku plánovanou k chirurgickému výkonu na Indikace k onkochirurgickým výkonům, na pacientku s

Mamologická ambulance (amb. č. 6)   telefon: 224 967 480   vedoucí MUDr. M. Janoušek   ·        zhodnocení suspektních či patologických nálezů ·        indikace k operačním výkonům · &

Onkologická ambulance  (amb. č. 4)   telefon: 224 967 481   ·        konziliární vyšetření ·        konzultace ·        dispenzarizace onkologických paciente

Indikace k onkochirurgickým výkonům

Indikace k onkochirurgickým výkonům   telefon: 224 967 480   ·        zhodnocení nálezů ·        doplnění stagingových vyšetření ·        indikace ke kompletnímu spek

Centrum onkologické prevence

Centrum onkologické prevence (amb. č. 6)   telefon: 224 967 480   vedoucí Doc. MUDr. P. Freitag, CSc   ·        expertní kolposkopie ·        konzultace postupu u prekanceróz ·   

Expertní onkologický ultrazvuk   objednání na telefonu: 224 915 886, 224 967 273   ·        zhodnocení nejasných či suspektních nálezů ·        UZ staging zhoubných nádorů ·    &nbs

Onkologický stacionář   telefon: 224 967 021   ·        ambulantní podávání chemoterapie ·        sledování pacientek během chemoterapie

Lůžkové oddělení   telefon 224 967 440/340   vedoucí As. MUDr. Míla Janoušek   ·        diagnostické výkony (excize, konizace) ·        předoperační příprava na onkologické výkony ·  &

Klub pacientek s onkologickým onemocněním   telefon: 224 967 406   Mgr. D. Jandourková   denně 8.00 – 8.30

Konzultace   ·        konzultace pacientek při nejasném nálezu, diagnostických pochybách, terapeutické rozvaze, rozvaze o změně terapie Þ Onkologická ambulance ·         konzultace operačních postupů &#

Diagnostika    ·        expertní onkologický ultrazvuk (včetně biopsie suspektních nálezů pod UZ kontrolou) Þ Expertní ultrazvuk ·        expertní kolposkopie Þ Centrum onkologické prevence · 

Prekancerózy        ·        expertní kolposkopie Þ Centrum onkologické prevence ·        zázemí operačních sálu (diagnosticko-léčebné zákroky: excize, LEEP, LETZ, NETZ) · &n

Léčba   ·        jedno z největších onkogynekologických center v ČR ·        kompletní spektrum onkogynekologické chirurgie včetně náročných exenteračních výkonů pánve a fertilitu šetřících výkonů u karcinom

Sledování/Dispenzarizace   ·        většina pacientek se zhoubným onemocněním léčených na naší klinice je dispenzarizována v Onkologické ambulanci, případně ve specializovaných ambulancích (Mamologická ambulance, Centrum onkologické prevence) ·&nb

Anorexie, nevolnost, zvracení

Anorexie, nevolnost, zvracení   Anorexie, kachexie u onkologických pacientek se kombinuje několik příčin poruchy výživy a hubnutí: šíření nádoru do gastrointestinálního systému metabolické změny způsobené přítomností zhoubného nádoru nežádoucí účinky onkologické léčby Léčba /

Nežádoucí účinky radioterapie

Nežádoucí účinky radioterapie   Úvod Protože gynekologické nádory  se šíří především v oblasti pánve, je získání lokální kontroly nad nádorem prvořadým cílem léčby. Radioterapie se používá jak v primární léčbě, tak jako pooperační modalita. Využívá se jak ozařování z vnějších zdrojů (

Nežádoucí účinky chemoterapie

Nežádoucí účinky chemoterapie   Cytostatika neselektivně inhibují buněčnou proliferaci nejen v nádorové tkáni, ale i v normálních proliferujících buňkách (kostní dřeň, epitel trávicího ústrojí, buňky vlasových folikulů, zároděčné pohlavní buňky). Nejčastějšími nežádoucími účink

  Bolest (algický syndrom) a jeho léčba   U onkologicky nemocných lze pozorovat nejčastěji bolest chronickou, někdy tzv. průlomovou (exacerbace bolesti, superponovaná na stabilní bolest), méně bolest akutní.   Podle patogeneze rozlišujeme: bolest somatickou, vzniklou drážděn

Klub pacientek    Pro koho?   Klub je určen pro pacientky s gynekologickými nádory, ale i ostatní onkologicky nemocné, a také pro jejich příbuzné a známé.   Kdy?   1x měsíčně ve středu v 17.00. Konkrétní termíny jsou vyvěšeny vždy předem na klinice nebo je lze

Nadační fond Vita et futura   účet Onkogynekologického centra 273558850227/0100     Milé pacientky, milí příbuzní našich pacientek, milí přátelé,   kolektiv lékařů, sester, a dalších pracovníků našeho onkogynekologického centra se snaží o vytvoření co nejlepších podm

Další užitečné kontakty    www.apolinar.cz www.linkos.cz www.koc.cz www.lpr.cz BRCA stránky Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UKKomplexní onkologické centrum 1. LF UKMasarykův onkologický ústavOMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – BRCA1 OMIM – BRCA2 

Prs (hmatná bulka v prsu)   Po vyšetření naším lékařem je podle nálezu doporučeno mamografické nebo ultrazvukové vyšetření prsů. V závislosti na výsledku těchto vyšetření je pacientka buď léčena nebo pravidelně kontrolována. V případě podezřelého nálezu je provedena biopsie.

Prsy   V léčbě zhoubných nádorů prsů se uplatňuje chirurgický výkon, chemoterapie i radioterapie. V současné době je většina nádorů zachycena v časném stadiu, což  umožňuje provádět prs zachovávající operační výkony. Při podezřelém nálezu je nejprve odebrána biopsie. Získaná tkáň je odes

Další užitečné kontakty    www.apolinar.cz www.linkos.cz www.koc.cz www.lpr.cz   BRCA stránky OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – BRCA1 OMIM – BRCA2    

Vrozená dispozice    Týká se mě rakovina prsu nebo vaječníků? Je rakoviva prsu a vaječníků dědičná? Kdo by měl být vyšetřen? Kdo mě pošle na vyšetření? Jak a kde se vyšetření provádí? Jaký může být výsledek vyšetření a co mě pak čeká? Kde mohu získat více informací?

Týká se mě rakovina prsu nebo vaječníků?

Týká se mě rakovina prsu nebo vaječníků?   Zhoubný nádor (karcinom, rakovina) prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V roce 2002 byl v České republice nově diagnostikován karcinom prsu u 5378 žen. Zhoubný nádor vaječníků není tak častý (1323 nových pacientek v ČR v roce 2002),

Je rakovina prsu a vaječníků dědičná?

Je rakovina prsu a vaječníků dědičná?   Zhoubné nádory vaječníků a prsu vznikají u naprosté většiny pacientek náhodně, sporadicky. U 5-10% pacientek však můžeme odhalit vrozenou dispozici ke vzniku onemocnění. Tyto ženy zdědily od jednoho ze svých rodičů poruchu v některém z genů důležitých p

Kdo by měl být vyšetřen?   Vzhledem k tomu, že naprostá většina nádorů vaječníků a prsu není podmíněna vrozenou genetickou dispozicí, lze očekávat přínos genetického testování pouze u malé skupiny osob. Pokud je v rodině s vysokým výskytem nádorů prsu nebo vaječníků žijící žena s nádorovým on

Kdo mě pošle na vyšetření?

Kdo mě pošle na vyšetření?   O tom, zda ženě bude nebo nebude nabídnuto testování na přítomnost mutací genů BRCA1 nebo BRCA2, rozhoduje klinický genetik po podrobném rozhovoru s pacientkou. Kterýkoli lékař, kterému se svěříte se svou obavou, zda nemůžete nést (např. vzhledem k výskytu nádorov

Jak a kde se vyšetření provádí?

Jak a kde se vyšetření provádí?   Pokud genetik rozhodne, že je u Vás zvýšená pravděpodobnost, že jste nosičkou dispozice (mutace) v některém z vyšetřovaných genů, odebere Vám dvě zkumavky krve a odešle je do laboratoře, kde proběhne samotná analýza. Analýzy probíhají na dvou pracovištích: &

Jaký může být výsledek vyšetření a co mě pak čeká?

Jaký může být výsledek vyšetření a co mě pak čeká?   I když Vám nebude doporučeno genetické vyšetření, bude Vám při genetické konzultaci vysvětleno (někdy je lze i vyčíslit) Vaše konkrétní riziko vzniku nádoru a bude Vám doporučeno, jaká vyšetření a v jakých intervalech podstupovat.  

Kde mohu získat více informací?

Kde mohu získat více informací?   Pro další informace se můžete podívat na níže uvedené odkazy nebo napsat na adresu: [email protected].   BRCA stránky Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UKKomplexní onkologické centrum 1. LF UKMasarykův onkologický ústavOMIM (Online Mendel

BRCA / Dědičné syndromy                           Co je to hereditární a familiární karcinom prsu a vaječníků? Proč testovat právě geny BRCA1 a BRCA2? Kdo by měl být vy

Co je to hereditární a familiární karcinom prsu a vaječníků?

Co je to hereditární a familiární karcinom prsu a vaječníků?   Termíny hereditární a familiární karcinom jsou v literatuře velmi často zaměňovány. V některých případech se termínu familiární karcinom užívá pro označení onemocnění v rodinách, kde se vyskytují nádorová onemocnění bez jasného v

Proč testovat právě geny BRCA1 a BRCA2?

Proč testovat právě geny BRCA1 a BRCA2?   Hereditární karcinom prsu se vyskytuje jako součást syndromu hereditárního karcinomu prsu a vaječníků (častěji u defektů genu BRCA1) – HBOC families (hereditary breast and ovarian cancer families) – nebo syndromu hereditárního karcinomu prsu u rodin

Kdo by měl být vyšetřen?   Indikace ke genetickému vyšetření shrnuje tabulka. Jako první v rodině by měla být vyšetřena žena s nádorovým onemocněním (pokud žije), neboť u ní je největší pravděpodobnost výskytu mutace. Dle níže uvedených kritérií jsou k vyšetření indikovány ženy se zatíženou

Proč vzniká u pacienta s mutací karcinom?

Proč vzniká u pacienta s mutací karcinom?   Zárodečná mutace genů BRCA1 a BRCA2 se přenáší autosomálně dominantně.Příčinou predispozice k malignímu nádorovému onemocnění je přenos zárodečné mutace inaktivující jednu z alel (kopií) odpovědného genu. V cílové tkáni (prs, ovarium) vede pak násle

Jaké má žena s mutací riziko, že onemocní?

Jaké má žena s mutací riziko, že onemocní?   Celoživotní riziko karcinomu ovarií v nezatížené ženské populaci je 1,8 %, karcinomu prsu 8-10 %. Nosičky hereditární mutace v genu BRCA1 mají riziko onemocnění karcinomem ovaria a karcinomem prsu výrazně zvýšené. Do věku 80 let onemocní v této sku

Ovlivňuje mutace genu prognózu onemocnění u pacientky?

Ovlivňuje mutace genu prognózu onemocnění u pacientky?   Mnoho studií se věnovalo prognostickému významu zárodečných mutací genů BRCA1 a BRCA2. Výsledky jsou rozporuplné, lze však pozorovat mírnou převahu prací, které nenacházejí žádný prognostický význam mutací pro karcinom prsu a mírně poz

Co můžeme nabídnout zdravých nosičkám a nosičům mutací?

Co můžeme nabídnout zdravým nosičkám a nosičům mutací?   Pravděpodobnost přenosu zárodečné mutace genů BRCA1/2 od rodičů na děti je 50 %. Pozitivně testované rodiny, včetně zdravých jedinců, jsou referovány do specializovaných center v Praze (Komplexní onkologické centrum 1. LF UK – http://w

Jak se provádí mutační analýza?

Jak se provádí mutační analýza?   Mutační analýza genů BRCA1 a BRCA2 je technicky velmi náročná, byla však zavedena do praxe a umožňuje identifikovat rizikové pacientky a jejich ohrožené příbuzné. Protože existuje několik syndromů, v jejichž rámci se může vyskytovat karcinom vaječníků nebo p

Literatura   Bartoňková H et al. (2003) Doporučené zásady péče o nemocné s nádory prsu a vaječníků a zdravé osoby se zárodečnými mutacemi genů BRCA1 nebo BRCA2. Klin Onkol 16:28-34.   Cibula D et al. (2004) Profylaktická adnexektomie. Ces Gynek 69:105-112.   Foretová L et al. (2

Pracoviště provádějící mutační analýzu

Pracoviště zabývající se péčí o rodiny s hereditálním karcinomem prsu a vaječníků (diagnostika, dispenzarizace)   Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK MUDr. Petr Pohlreich, CSc.; MUDr. Michal Zikán, PhD.U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2tel.: 2 24 96 57 46, fax: 2 24 96 57 42e-mail

Výukové materiály    Vybrane abdominální operace- vychází v nakladatelství Grada- výukové DVD 70 minut- 7 nejčastějších výkonů- podrobnosti (zde)- recenze (zde)                     

Dieta před operací Bezezbytková dieta Nedráždivá, netučná dieta, která nezanechává nestrávené zbytky.Je nejvhodnější přípravou před chirurgickým výkonem.Dieta by se měla užívat 5 – 7 dní před operačními výkony v dutině břišnía před některými vaginálními výkony. Úpravy  jídelVšechny  po

Onemocnění prsu                           Vážení studenti,   Problematika nemocí prsu není z celkového pohledu na gynekologii a porodnictví zásadním tématem, ale

Ablace prsu – odnětí celého prsu

Adnexektomie – operační odstranění vejcovodů a vaječníků (děložních přívěsků). Může být jednostranná nebo oboustranná. Operační přístup je břišní cestou nebo laparoskopicky. Důvodem pro adnexektomii může být celá řada onemocnění – od nezhoubných nádorů, nejčastěji cyst, dále zánětlivých a

Appendektomie – odstranění červovitého přívěsku slepého střeva. Je samostatným chirurgickým výkonem v případě akutního zánětu (v některých případech je možné provést výkon laparoskopicky) nebo je odstraněn v rámci jiné břišní operace, v gynekologii například jakou součá

Biopsie – odběr tkáně na mikroskopické (histologické) vyšetření. Způsob odběru závisí na místu a charakteru odebírané tkáně. Nejčastěji je vzorek získán vpichem (punkcí) nebo vyříznutím (excizí) či vyštípnutím malé částky tkáně.

Brachyradioterapie – vnitřní ozáření zblízka zdrojem záření zavedeným do bezprostřední blízkosti nádoru nebo do oblasti po odstranění nádoru. Zpravidla se zavádí plastový aplikátor, např.do děložního hrdla, těla či pochvy a do něj posléze aktivní zdroj (tzv. afterloading systém) na vypočtený po

Cylindrická disekce – stejný zákrok jako konizace, výsledný tvar získaného materiálu je váleček (cylindr) a ne konus, užívá se u pacientek s hlouběji uloženými změnami v děložním čípku

Cystoskopie – vyšetřovací metoda, která umožňuje ohodnotit sliznici močového měchýře. Močovou trubicí je zaveden tenký trubicový nástroj – cystoskop, jehož optika a zevní zdroj světla umožňují prohlédnout stav sliznice močového měchýře včetně ústí obou močovodů.

Disekce axily – operace doplňující segmentektomii a ablaci prsu, spočívá v odstranění mízních uzlin ve stejnostranné podpažní jamce jako je operovaný prs

Excize – diagnostický nebo léčebný malý operační výkon, při kterém je tkáň vyříznuta (excidována). Používá se především k diagnostice a léčbě změn na zevních rodidlech, pochvě nebo děložním čípku Histologické vyšetření – drobnohledné (mikroskopické) vyšetření tkáně, které spolehlivě určí zda s

Exenterace pánve – nejnáročnější operace prováděná ve speciálních případech u pacientek, které již vyčerpaly jiné možnosti léčby (chemoterapii, ozařování), spočívá v odstranění orgánů v pánvi, většinou s nutností provedení umělých vývodů střeva a močovodu

Hysterektomie – operační odstranění dělohy. Provádí se z řezu na přední stěně břišní (laparotomií) nebo poševní (vaginální) cestou. Indikací operace jsou nejčastěji nezhoubné nádory děložní svaloviny – myomy, dále zhoubné nádory děložního čípku, děložního těla, vaječníku a vejcovodu,  rozs

Hysteroskopie – diagnostický a operační malý výkon, umožňující kontrolu děložní dutiny tenkým optickým přístrojem se zdrojem světla – hysteroskopem. Během výkonu je přiváděna do děložní dutiny ohřátá tekutina, která  zlepšuje optické podmínky. Při výkonu lze cíleně odebrat vzorek děložní slizni

Chemoterapie – jedna ze základních metod léčby zhoubných nádorů, využívající k léčbě protinádorových léků – cytostatik. Chemoterapie je podávána samostatně nebo v kombinaci s chirurgickou léčbou nebo s radioterapií. Podáváno je jedno cytostatikum nebo kombinace více léků v jednotlivých cyklech. Na p

Kolonoskopie – vyšetřovací metoda, která pomocí ohebného optického zařízení zavedeného konečníkem umožňuje vizuálně prohlédnut po předchozím vyprázdnění  sliznici celého tlustého střeva (od konečníku přes esovitý, sestupný,  příčný a vzestupný tračník až po slepé střevo). Cílem vyšetř

Kolpektomie – chirurgické odstranění celé pochvy. Provádí se výjimečně u některých zhoubných nádorů pochvy.

Kolposkopie – optická vyšetřovací metoda slouží k odhalení přednádorových, zánětlivých i jiných změn na sliznici děložního čípku, případně v pochvě nebo na zevních rodidlech. Provádí se po zavedení poševních zrcadel, hodnotí se změny na sliznici po optickém zvětšení a osvětlení p

Konizace – diagnostický a současně léčebný malý operační výkon. Při výkonu je vytnuta část děložního čípku ve tvaru kužele (konusu) ke zjištění histologických změn a k léčbě přednádorových stavů na sliznici děložního čípku. Je prováděna v celkovém, výjimečně místním znecitlivění

Kyretáž – diagnostický a léčebný malý operační výkon. Podstatou je  abraze (výškrab) děložní sliznice nástrojem –kyretou. Získaná sliznice je poté podrobena mikroskopickému (histologickému vyšetření). Jako akutní výkon slouží k zástavě silného krvácení z dělohy.

Laparoskopie – operace, při které se z asi 1 cm dlouhého řezu pod pupkem zavede trubicový nástroj o průměru 10 mm s kamerou, kterým se prohlédnou orgány břišní dutiny. Připojení 2 až 3 malých řezů v podbřišku umožňuje i provedení operačních zákroků. U pacientek  se zhoubným nádor

Laparotomie – řez na břiše, při podezření na zhoubné onemocnění v dutině břišní většinou využíváme vertikální střední řez od spony stydké k pupku, který může být  prodloužen asi 4 cm nad pupek , u velkých výkonů je nutné prodloužit řez až ke spojení žeber

Lymfadenektomie – operační odstranění mízních (lymfatických) uzlin do kterých odtéká tkáňový mok (lymfa) z nádoru postiženého nádorem. Cílem je odhalení možných metastáz (druhotných ložisek) v lymfatických uzlinách a jejich odstranění. V gynekologii jsou většinou odstraněny uzliny pánevní, v některý

Nádorové (tumorové) markery

Nádorové (tumorové) markery – bílkoviny, jejichž stanovení, zpravidla z krve nemocného přispívá k léčbě některých nádorů. Hladiny markerů v krvi se mohou u některých nádorů měnit s průběhem onemocnění a jsou využívány ke sledování vývoje choroby, jejího ústupu či naopak recidivy.

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) – zobrazovací vyšetření. V gynekologii umožňuje získat prostorový obraz orgánů v pánvi a břišní dutině. Využívá počítačového zpracování kmitů prvků v našem těle ve vytvořeném magnetickém poli. Není zde zátěž rentgenovým zářením, proto může být

Omentektomie – operační odstranění tzv. předstěry (omenta), tj. tukové tkáně mezi střevními kličkami a přední břišní stěnou. Je součástí některých operací pro zhoubné nádory, zejména vaječníku.

Počítačová tomografie (CT – computed tomography) – – zobrazovací vyšetření v gynekologii. Využívá se k prostorovému zobrazení pánve a břicha. Vytváří snímky průřezů lidským tělem pomocí počítačového zpracování vysílaných rentgenových paprsků. Přesnost vyšetření se zvyšuje po vypití předepsané kontra

Pozitronová emisní tomografie (PET)

Pozitronová emisní tomografie (PET) – zobrazovací vyšetření. Slouží k získání obrazů celého trupu se znázorněním i velmi drobných aktivních ložisek, které by mohly svědčit pro zánětlivé, pooperační nebo nádorové změny. K zobrazení dochází na principu vychytávání předem označených láte

Prekanceróza – přednádorový stav nebo změna. Většinou je diagnostikována na děložním čípku, pochvě či zevních rodidlech pomocí biopsie, konizace, hysteroskopie nebo kyretáže. Její odstranění většinou zabrání budoucímu vývoji zhoubného nádoru.

Probatorní  laparotomie – operace, při které pouze prohlížíme dutinu břišní z podélného několikacentimetrového řezu na břiše a obvykle současně odebíráme vzorky na podrobné histologické vyšetření

Punkce ascitu – odsátí tekutiny (ascitu) z dutiny břišní pomocí vpichu přes břišní stěnu; umožňuje získat vzorek  tekutiny k diagnostickým účelům nebo vypustit větší objem z léčebných důvodů.

Radikální hysterektomie – operační výkon, při kterém je odstraněna děloha s  částí pochvy (poševní manžeta) a s částí podpůrného aparátu dělohy (parametrium). Součástí výkonu je ve většině případů lymfadenektomie (odstranění mízních uzlin). Je prováděna z  břišního přístupu (operace podle

Radikální trachelektomie – operace prováděná z podélného řezu na břiše nebo přes pochvu, spočívající v kompletním odstranění děložního čípku, jeho podpůrného aparátu (parametrií) a části pochvy. Součástí výkonu je ve většině případů lymfadenektomie. Provádí se u pacientek s počátečním stádiem z

Radioterapie – jedna ze základních metod léčby zhoubných nádorů, využívající k jejich likvidaci ionizačního záření. Ozáření zevním zářičem se nazývá teleradioterapie, zářičem zavedeným do blízkosti nádoru brachyradioterapie. Je buď samostatnou léčebnou metodou, nebo je kombinována s operační léčbou

Rektoskopie – vyšetřovací metoda, která hodnocetí sliznici konečníku (rekta). Provádí se po vyprázdnění konečníku pomocí trubice s optickým zařízením a vnějším zdrojem světla. Umožňuje hodnotit nejrůznější změny sliznice konečníku a provést eventuelně i jejich biopsii.

Resutura – opětovné sešití řezu, který nesrostl po operaci

Segmentektomie prsu – odstranění nádoru prsu a okolní tkáně z malého řezu při současném zachování zbylé prsní žlázy

Stomie – provedení umělého vývodu střeva nebo močovodu

Teleradioterapie – léčba zářením pomocí zdroje uloženého mimo tělo pacientky.

Trachelektomie – operace spočívající v kompletním odstranění děložního čípku pochvou, provádí se u pacientek s počátečním stádiem zhoubného nádoru  děložního čípku, které plánují těhotenství

Ultrazvuk – základní zobrazovací vyšetření v gynekologii. Ultrazvukové vlnění vychází z vyšetřovací sondy, odráží se v těle pacientky a je opět sondou přijímáno. Tento zachycený signál je počítačově zpracován a výsledkem je černobílý obraz vnitřních orgánů na obrazovce ultrazvukového

Vulvektomie – operační odstranění zevních rodidel (vulvy). Indikací jsou nádorové nebo rozsáhlejší či víceložiskové přednádorové změny  vulvy. Radikální vulvektomie se od prosté vulvektomie liší současným provedením spádové, tj. oboustranné tříselné a stehenní lymfadenektomie (odstranění mízníc

Vylučovací urografie – kontrastní rentgenová vyšetřovací metoda. Po aplikaci kontrastní látky do žíly umožnuje hodnotit její vylučování ledvinou a zobrazit tak vývodné močové cesty – ledvinové pánvičky, močovody a močový měchýř a jejich možné změny.

Poškození kůže Nejčastějším klinickým projevem poškození kůže je erytém, suchá deskvamace, svědění, popřípadě vlhká deskvamace. Vhodné je nosit volný, nedráždivý oděv, vyhnout se slunečnímu záření, udržovat kůži v suchu. Ozařovaná místa se nesmí omývat mýdlem, při sprchování jen zlehka vysušit

Poškození kožních adnex  Po radioterapii dochází k poškození kožních adnex obvykle po třech týdnech od zahájení léčby, k opětovnému růstu do tří měsíců. Nestane-li se tak do šesti měsíců, obvykle již nenarostou. Současně se snižuje činnost mazových a potních žláz. Ošetřování při trva

Gastrointestinální obtíže

Gastrointestinální obtíže   V tenkém střevě dochází k radiační enteritis v závislosti na dávce, frakcionaci, přidružených cévních chorobách a předchozích operacích. Projeví se bolestmi břicha, malabsorpčním syndromem nebo krvácením do trávicího traktu. Při známkách enteriti

Poškození urogenitálního traktu

Poškození urogenitálního traktu  Poškození urogenitálního traktu je časné při ozařování malé pánve. Po dávce 30 Gy se objevují známky akutní cystitidy. Hemoragická cystitis vyžaduje specializovanou urologickou péči někdy s nutností intravezikální instilace argentnitrátu. Doporučuje se zvý

Gastrointestinální obtíže

Gastrointestinální obtíže   způsobeny afinitou některých cytostatik ke sliznici s toxickým a často následně infekčním postižením (5-fluorouracil, metotrexát, antracykliny, taxany, vinka alkaloidy) Stomatitída : postižení dutiny  ústní – afty, ulcerace, eroze, ragády koutků, cheiliti

Poškození kůže a kožních adnex

Poškození kůže a kožních adnex    Nejčastější příznaky: změna pigmentace (hyperpigmentace jazyka a slznice dutiny ústní – po doxorubicinu, hyperpigmentace v průběhu žíly po 5-fluorouracilu, pruhy na trupu připomínající bičování  – po bleomycinu rush v obličeji a trupu po apl

Hematologická toxicita   Poškozena je zpravidla nejprve myeloidní řada, pak následuje poškození destičkové krvetvorby, poté nastupuje anémie.   Leukopenie   Leukopenie znamená snížení počtu leukocytů v periferní krvi pod 4.0×109 /l. Leukopenie může být způsobena buď snížením poč

Kardiotoxicita    Příležitostně se vyskytuje po aplikaci různých cytostatik (antracykliny, mitoxantron, 5-fluorouracil, taxol, mitomycin, cyklofosfamid, ifosfamid, etopozid, cisplatina).   Projevy: poruchy rytmu, srdeční selhání, ischemie na podkladě spasmu koronárních cév.  

Nefrotoxicita a urotoxicita

Nefrotoxicita a urotoxicita    Poškození ledvin: nepřímé v důsledku hyperurikémie přímé v důsledku mechanického a toxického působení cytostatik (tubulární nekróza po aplikaci cisplatiny hemolyticko-uremický syndrom  po léčbě mitomycinem C hemoragická cystitída (po apli

Neurotoxicita    Příznaky: poruchy vědomí, meningeální dráždění na podkladě akutní arachnoitídy, encefalopatie (po ifosfamidu, cisplatině ve vysokých dávkách), cerebelární syndromy, neuropatie projevující se parasteziemi, slabostí dolních končetin, poruchou chůze, útlumem šlachových refl

Ascites – tekutina v dutině břišní; ve větším množství se může tvořit při onemocnění jater, zánětu nebo zhoubném nádoru v dutině břišní.

Děložní čípek – část dělohy, na níž se upíná pochva, vyklenuje se do pochvy

Děložní tělo – část dělohy umístěná v dutině břišní; stěna se skládá ze tří vrstev: sliznice (endometria), silné hladké svaloviny (myometria) a zevní vrstvy (z části tvořenou pobřišnicí a z části okolním vazivem); do děložní dutiny ústí dva vejcovody

Metastáza – druhotné ložisko nádoru, vzdálené od postiženého orgánu

Sentinelová uzlina – tzv. strážní uzlina; první uzlina do které odtéká lymfa (tkáňový mok) z příslušného orgánu nebo oblasti

Vaječníky – orgány umístěné v pánvi velikosti asi 2x3x4 cm; plní funkci pohlavní žlázy; jsou rezervoárem pohlavních buněk, které se v nich vyvíjejí do ovulace

Parametria – měkké tkáně (podpůrný aparát) v okolí dělohy a děložního čípku; jejich odstranění je součástí radikální hysterektomie

Tamponáda – sterilní gáza zavedená do pochvy; využívá se k zástavě slabého krvácení z děložního čípku nebo z pochvy, dále při vyšetření computerovou tomografií kdy zlepšuje orientaci v pánvi

Pochva (vagina) – toubicový svalový orgán vystlaný sliznicí; do něhož se v horní části vyklenuje děložní hrdlo

Vejcovody – tenký trubicový orgán, který ústí na jedné straně volně do dutiny břišní, na druhé straně do dutiny děložní

Zevní rodidla (vulva) – zahrnuje malé a velké stydké pysky (labia minora a majora), klitoris, ústí pochvy a močové trubice a drobné žlázky

Dispenzární centrum   provádí sběr všech výsledků získaných během projektu poskytuje pojišťovně seznam lékařů spolupracujících na projektu poskytuje anamnestické údaje pracovištím, které provádějí vyšetření zárodečných mutací (BRCA) zajišťuje standardizaci ultrazvukových vyše

Pracoviště poskytující ultrazvukové konziliární vyšetření

Pracoviště poskytující ultrazvukové konziliární vyšetření   Gynekologicko-porodnická klinika Apolinářská 18, Praha 2, 120 00MUDr. Daniela Fischerová; MUDr. Michal Zikán, PhDtelefonické objednání: 224967273, 224915886   Centrum prenatální diagnostiky Kozí 9, BrnoMUDr. Pavel Vlašín, CSc

Onkogynekologická centra   1. LF UK a VFN v Praze  Apolinářská 18, Praha 2, 12851  224967440  [email protected]  2. LF UK Praha a FN Motol  V Úvalu 84, Praha 5, 15006  224434200  [email protected]  3. LF UK a FNKV  Šr

Pracoviště zajišťující mutační analýzu

Pracoviště zajišťující mutační analýzu     Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN prim. MUDr. J. KotlasKe Karlovu 2128 53 Praha 2tel.: 2 24 96 71 71   Masarykův onkologický ústavOddělení epidemiologie a genetiky nádorů prim. MUDr. L. Foretová, PhD.Žlutý kopec 7656

Kolposkopicko – ultrazvukový seminář

Vážení kolegové,   srdečně Vás zveme na    Kolposkopicko – ultrazvukový seminář   pořádaný Onkologickým centremGynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze, 1. lékařskou fakultou UKa nadačním fondem Vita et futura v sobotu dne 24. března 2007 od 9.00 hodin v p

DVD Vybrané abdominální operace

Vybrané abdominální operace DVD  70 minut Doc. MUDr. David Cibula, CSc MUDr. Jiří Svárovský Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN v Praze Tomáš Herrmann Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha   • názorný popis anatomie a topografie na origin

Recenze edukačního DVD     Cibula, D., Svárovský, J., Herrmann, T: Vybrané abdominální operace. 68 minut, Grada, 2005. Maloobchodní cena 620,- Kč   Na český trh a především do rukou lékařské veřejnosti se dostává ojedinělé DVD, které představuje techniku nejčastějších operač

ANATOMY OF THE BREAST AND AXILLA

ANATOMY OF THE BREAST AND AXILLA   THE BREAST The Breast Parenchyma: The breast is the specialized human tissue located on the chest between the pectoralis muscle, i.e. the superficial fascia and the subcutaneous tissue, i.e. right beneath the skin. The Retromammary Space: The breast

The breast examination should be conducted in a standardized fashion and all findings should be reported according to a standard or universal nomenclature. Although we prefer using a location description and code, a diagram of the female breast can be helpful to further identify the location of a br

RISK FACTORS FOR BREAST CANCER

RISK FACTORS FOR BREAST CANCER     Risk factors for breast cancer can be easily identified. These factors are used to define Hisk Risk Patients for Breast Cancer.   Major Risk Factors By History Family History: close family members such as mother, sister, aunt who have a d

DCIS – Ductal Carcinoma In Situ     Dr. Yao-Shi Fu Department of Pathology Providence Saint Joseph Medical Center Burbank, California Pathologic Definition of Ductal carcinoma in situ (DCIS) Malignant cells proliferate within the pre-existing ductal structures and basement me

INVASIVE BREAST CARCINOMA – PATHOLOGY

INVASIVE BREAST CARCINOMA – PATHOLOGY     Dr. Yao-Shi Fu Department of Pathology Providence Saint Joseph Medical Center Burbank, California   I. INTRODUCTION   Infiltrating (invasive) breast carcinoma differs from intraductal carcinoma (ductal carcinoma in situ) by th

Surgical Treatment for Breast Cancer

Surgical Treatment for Breast Cancer: Overview     Philippe J. Quilici, MD, FACS Dept. of Surgery Providence Saint Joseph Medical Center, Burbank    Throughout time, breast cancer has always been a disease that was managed by surgeons. Recently its management has changed

Axillary Sentinel Lymphadenectomy for Breast Cancer

Axillary Sentinel Lymphadenectomy for Breast Cancer      This new technique is slowly emerging as a choice for patients whose surgical protocol requires a standard axillary dissection. The theory behind this technique was introduced by several authors who postulated that when a

BREAST CARCINOMA: STANDARD CLASSIFICATION     TMN Universal Classification for Breast Cancer Primary Tumor  T0  No evidence of tumor   Tis  Carcinoma in situ or Paget’s Disease  T1  Tumor of 2cm or less (greatest dimension)&nbs

Informace o MG screeningu v ČR

INFORMACE  PRO  INDIKUJÍCÍ  LÉKAŘE, ZEJMÉNA  GYNEKOLOGY  A  PRAKTICKÉ  LÉKAŘE    program pro screening nádorů prsů    Screeningem je míněno organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním

Zánětlivá onemocnění prsu

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU     1D. Pavlišta, 2A. Jedličková, 3M. Skovajsová,  1M. Zikán, 1Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.2Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, Oddělení mikrobiologie a ATB centrum VFN, přednost

MAMMOGRAPHY      Excluding skin cancer and in situ carcinomas, breast cancer is the most common cancer occurring in females, with a lifetime incidence of about 12.6% ( 1 in 8). It is also the second most common cause of cancer death in females. The American Cancer Society esti

SONOGRAPHY     Ultrasound uses sound waves to evaluate tissue characteristics. The ACR Standard for performance of the Breast ultrasound examinations lists as appropriate indications for breast sonography. 1. Identification and characterization of palpable abnormalities and evaluat

STEREOTACTIC IMAGE – GUIDED BREAST BIOPSY     Priscilla D. Wong, M. D. Director, Providence Breast Center Burbank, CA   When a breast lesion is not palpable but detected on a mammogram and diagnosed to be suspicious for malignancy, the lesion must first be localized usin

ANATOMIE PRSU Ženský prs je tvořen několika rozdílnými tkáněmi, zahrnujícími tukovou tkáň, pojivovou (vazivovou) tkáň,  lalůčky (lobuly), vývody (dukty) a oblast dvorce s bradavkou. Každá z těchto tkání plní rozdílnou funkci. Lobuly produkují mléko, dukty ho přivádějí k bradavce. Tkáňový mok

ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PRSU = PARCIÁLNÍ MASTEKTOMIE

ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ PRSU = PARCIÁLNÍ MASTEKTOMIE Parciální mastektomie, nazývaná též lumpektomie, je zákrok, při kterém dochází k odstranění nádorového ložiska. Slouží k diagnóze a léčbě jak benigního onemocnění prsu tak rakoviny prsu. Může být provedena v případě, že si žena přeje prs ponechat. J

MODIFIKOVANÁ RADIKÁLNÍ MASTEKTOMIE (MRM)

MODIFIKOVANÁ RADIKÁLNÍ MASTEKTOMIE (MRM) Při tomto zákroku se odstraňuje celý prs včetně kůže, dvorce a bradavky. Jsou také odstraněny lymfatické uzliny v podpaží. MRM se používá k léčbě pokročilých stádií rakoviny prsu.

JEDNODUCHÁ MASTEKTOMIE Slouží k odstranění tkáně prsu, kůže, dvorce a bradavky. Na rozdíl MRM nedochází k odstranění lymfatický uzlin z podpaží. Používá se k léčbě velmi časných stádií mnohočetného rakovinného bujení.

PODKOŽNÍ (SUBKUTÁNNÍ) MASTEKTOMIE

PODKOŽNÍ (SUBKUTÁNNÍ) MASTEKTOMIE Při tomto zákroku se odstraňuje většina prsní tkáně, ale ponechá se větší část kožního krytu. Prsní dvorec s bradavkou se odstarní. Při tomto zákroku je odstraněno méně tkáně než při jednoduché mastektomii nebo při MRM. Nepoužívá se však k léčbě rakoviny prsu, pro

REKONSTRUKCE PRSU Je možný zákrok (častěji však několik navazujích operací), který obnovuje tvar a vzhled prsu. Jeho hlavním cílem je zabezpečit symetrii těla  a obnovit spokojenost pacientky se svým vzhledem.  Může ulehčit oblékání a účast na fyzických aktivitách. Vzhledem k tomu, že ex

POOPERAČNÍ PÉČE Pooperační péče je shodná u všech operantek. U pacientek  po odstranění celého prsu je hojení vzhledem k daleko většímu rozsahu chirurgického výkonu pomalejší a bolestivost rány může být delší.Po návratu z operačního sálu Vám sestra zkontroluje pulz, krevní tlak a dechovou fre

ŘEZ Umístění řezu závisí na typu operace, Vaší tělesné konstituci, tvaru a velikosti prsu a na umístění nádorového ložiska určeného k odstranění. Nejčastější umístění řezu při MRM je směrem ze středu hrudníku k středu podpažní jamky. Bezprostředně po operaci budete mít na ráně přiložen gázový obva

DRENÁŽNÍ HADIČKY Po většině operací se pod kůži v místě zákroku umisťují jedna nebo dvě drenážní hadičky, které odvádějí krev a ostatní tkáňovou tekutinu. Odvádění hromadících se tekutin napomáhá hojení rány. Množství takto odvedených tekutin je pravidelně kontrolováno. V místě průniku hadiček můž

ZVLÁDÁNÍ BOLESTI Zákrok na prsní tkáni může ovlivnit funkci několika hrudních nervů, díky tomu můžete pociťovat mravenčení, nebo částečnou necitlivost v oblasti jizvy, které se může šířit na vnitřní stranu horní končetiny. Po zákroku je bolest častá. Některé ženy ji popisují jako pálení, vystřelov

NÁVRAT DOMŮ PO OPERACI Snažte se během dne trávit co nejvíce času mimo lůžko. Postupně zvyšujte aktivitu, avšak s častými přestávkami na odpočinek. S rukou na operované straně můžete hýbat, nezdvíhejte však těžké předměty. Po odstranění drenážních hadiček můžete začít s procvičováním. Zvedání –

DIETA Jezte vyváženou stravu, obsahující ovoce a zeleninu. Je to prospěšné pro Vaše zotavení a celkové zdraví.

KOUPÁNÍ Můžete se koupat ve vaně, ale pokud nemáte odstraněné drény pouze se sprchujte. Nepoužívejte dráždivých a silně parfémovaných mýdel. Jemně osušte okolí rány, neutírejte silou.

PÉČE O RÁNU Zmodrání, opuchnutí a zčervenání okolí rány postupně zmizí. Na ránu nenanášejte žádné pudry, mýdla ani kosmetiku. V průběhu hojení nepoužívejte hřejivé podložky, nemusely by jste ucítit pálení. Všímejte si následujících znaků infekce: zčervenání, otok, zvýšená teplota. V případě výskyt

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA Řiďte se následujícím :    • je potřeba znát názvy léků které užíváte a proč je užíváte   • dodržujte správné dávkování   • případný výskyt nežádoucích účinků oznamte svému lékaři   • noste sebou kartičku se seznamem

DALŠÍ NÁVŠTĚVY U LÉKAŘE Následující kontroly budou dohodnuty po operaci. Lékař zkontroluje ránu, odstraní drény a stehy. V případě nutnosti další léčby budete navštěvovat onkologii nebo radioterapii.

NÁVRAT DO DENNÍHO ŽIVOTA Fyzická očekávání: Úplné zotavení po operaci může trvat  několik týdnů. Připravte se na pocit únavy a to, že v prvních týdnech budete potřebovat více odpočinku. Postupně budete schopná zvýšit aktivitu a přizpůsobit se změnám svého těla. Jakmile budete Vy a Váš lékař p

INTIMNÍ VZTAHY V průběhu přizpůsobování se pooperačním změnám se zřejmě nebudete fyzicky ani psychicky cítit nejlépe. Váš manžel nebo partner, rodina a přátelé možná nevědí, co říci a jak se ve Vaší přítomnosti chovat. Komunikace je klíčem k ozdravení vztahu. Otevřeností a sdílením pocitů může prá

OBLÉKÁNÍ A NÁHRADY Oblečení které jemně spočívá na místě jizvy bude pro Vás určitě nejpohodlnější. Šaty bez rukávů, šály, náhrdelníky a ostatní doplňky přitáhnou pozornost na tvář, krk a ruce. Při nošení náhrady po zahojení řezu se můžete cítit příjemně i v oblečení přiléhajícím na tělo. Je dostup

LYMFEDÉM Lymfatický systém který pomáhá odvádět tekutinu z hrudníku a ruky je po odstranění podpažních lymfatických uzlin částečně přerušen. U některých žen se vyvine lymfedém – otok horní končetiny po nahromadění tkáňové tekutiny. Zmírnit projevy otoku nebo jim dokonce předejít můžete pravidelným

SAMOVYŠETŘENÍ PO OPERACI PRSU

SAMOVYŠETŘENÍ PO OPERACI PRSU Mnohé ženy si uvědomují důležitost samovyšetření prsu. Najdou se však i takové, které si tohoto problému vědomé nejsou. Ženy po rakovině prsu jsou vystaveny vyššímu riziku dalšího rozvoje nádorového onemocnění. Cílem pravidelného měsíčního samovyšetření je zjistit rak

PARCIÁLNÍ MASTEKTOMIE – HLEDÁNÍ ZMĚN

PARCIÁLNÍ MASTEKTOMIE – HLEDÁNÍ ZMĚN Před zrcadlem si prohmatejte prsy  ve třech pozicích používaných k samovyšetřování. Můžete zaznamenat změnu velikosti nebo tvaru prsu a vtahování pokožky v okolí řezu. Pokud jste absolvovala radioterapii, můžete pozorovat zhrubnutí a ztmavnutí kůže v ozařo

MASTEKTOMIE JEDNOHO NEBO OBOU PRSŮ

MASTEKTOMIE JEDNOHO NEBO OBOU PRSŮ Po zahojení  by jste se měla pohmatem seznámit s jizvou a jejím okolí, aby jste mohla posoudit co je pro Vás normální. Ztotožněte se s pohledem a dotykem jizvy a okolní oblasti. Pokračujte v samovyšetřování na zdravém prsu a taktéž v oblasti po mastektomii.H

PODPŮRNÁ POOPERAČNÍ LÉČBA (ADJUVANTNÍ TERAPIE)

PODPŮRNÁ POOPERAČNÍ LÉČBA (ADJUVANTNÍ TERAPIE) Cílem je vyléčit přetrvávající zhoubné onemocnění nebo zabránit jeho návratu (recidivě). Před tím než se rozhodne o další léčbě, je potřeba zvážit :    • velikost ložiska   • přítomnost rakovinných buněk v lymfatických

HORMONÁLNÍ TERAPIE Zhoubné nádory prsu mají ve velké většině receptory na ženské pohlavní hormony. Znamená to, že tyto nádory jsou na hormony citlivé a v jejich přítomnost zvyšuje růst nádorových buněk. Proto je cílem hormonální léčby zablokovat tento růstový vliv pohlavních hormonů.Test hormonáln

CHEMOTERAPIE Je terapie užívaná k zabránění růstu a recidivě (znovuobjevení) nádoru. Může být ve formě tablet, injekcí nebo kanylou přímo do žíly. K terapii nádorů prsu se často  užívá kombinace více léků. Délka léčby je rozdílná podle druhu léčby. Během chemoterapie budete podstupovat běžná

RADIOTERAPIE Radioterapie využívá dávkování vysoké energie ve formě neviditelného záření zaměřeného přímo na určitou část těla. Po operaci může být doporučena k odstranění zbývajících rakovinných buněk a k prevenci dalšího rozvoje nádorového onemocnění. Po částečné mastektomii obvykle dochází k oz

VYPOŘÁDÁNÍ SE S OPERACÍ PRSU

VYPOŘÁDÁNÍ SE S OPERACÍ PRSU Vaše emocionální pohoda je neodmyslitelnou součástí celkového zdravotního stavu a může přispívat k Vašemu uzdravení. Pro mnohé ženy byl nález zhoubného nádoru v prsu jednou z nejhorších životních zkušeností. Běžně se objevují pocity nejistoty, úzkosti, hněvu, strachu,

Průvodce pro pacientky před a po operaci prsu pro zhoubný nádor

Průvodce pro pacientky před a po operaci prsu pro zhoubný nádor Bylo Vám sděleno vysoké podezření na zhoubný nádor prsu nebo již byl nádor diagnostikován. U nádorů v počínajících stádiích je na prvním místě chirurgická – tedy operační léčba.Jakákoliv operace pro Vás může být stresující, ale operac