Onkogyn.cz | Incidence HPV infekce

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

Infekce HPV je v současnosti považována za nejčastější pohlavně přenosné onemocnění – STD. Nakazit se může kdokoliv, muž i žena. Celoživotní prevalence infekce dosahuje asi 80 %. U většiny infikovaných však dojde k tzv. spontánnímu clearence infekce vlivem, zejména celulárních, imunitních mechanismů. Doba, za kterou se organismus od HPV „očistí“, tzv. clearence time, je obvykle 8 až 24 měsíců. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života s prevalencí 14 – 40 %. V pozdějším věku je vzácnější. Celoživotní prevalence je až 80 %. U žen po 35. roce života je infekce diagnostikována asi ve 3 až 5 %.

Prevalence HPV infekce ve vztahu k incidenci karcinomu děložního hrdla