Onkogyn.cz | Klasifikace a struktura HPV

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

V současnosti známe více než 120 genotypů HPV. Všechny jsou označovány čísly (HPV 1, HPV 2, HPV 3 atd.) a mohou způsobovat různá onemocnění v různých částech těla, převážně se jedná o onemocnění nezávažná – nejznámější jsou plantární veruky. Pouze asi 30 genotypů HPV postihuje genitourinární oblast – děložní hrdlo, vaginu, vulvu, perineum, anus a penis. 12 genotypů je označováno jako „málo rizikové“ – LR (low risk, neonkogenní). Hlavní zástupci skupiny LR jsou HPV 6 a HPV 11. Na pohlavních orgánech způsobují především vznik venerických bradaviček – kondylomat. HPV skupiny LR nemají prokázanou souvislost se vznikem maligního bujení. Zbylých 18 genotypů HPV (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 83) je označováno jako „vysoce rizikové“ – HR (high risk, onkogenní). První dva typy (16 a 18) jsou nejčastější a způsobují více než 70 % případů karcinomu děložního hrdla. HPV skupiny HR jsou kauzálně spojeny s rozvojem karcinomů v oblasti dolního genitálního traktu a infekce těmito typy je rizikem pro jejich pozdější rozvoj.  HPV jsou velmi malé (55 um) neobalené DNA viry řazené do vlastní čeledi Papilomaviridae. Genom HPV je rozdělen na 3 části – dlouhou kontrolní oblast (long control region – LCR), oblast časných genů (early region – E) a oblast pozdních genů (late region – L). Oblast E sestává z osmi genů (E1 – E8), které kódují nestrukturální časné proteiny zodpovědné za transkripci, replikaci a transformaci. Oblast L je složena z genů L1 a L2 kódujících  strukturální pozdní proteiny formující virovou kapsidu. Schéma struktury HPV