Onkogyn.cz | Přenos HPV

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

HPV je velmi malý virus, který se přenáší v 99 % pohlavním stykem. Přenos bez pohlavního styku (autoinokulace kontaminovanými prsty, prádlem apod.) je možný, ale velmi vzácný. Během pohlavního styku, ale i pouhého „skin to skin“ kontaktu  vznikají (frikční) mikrotraumata, která jsou vstupní bránou pro přenos infekce. Virus jimi prostupuje do bazálních vrstev epitelu, kde infikuje „long – living“ bazální buňky a následně v nich replikuje. Ke kompletizaci virionů dochází až v diferencovaných buňkách superficiální vrstvy epitelu. U benigních a premaligních lézí je virová DNA lokalizována extrachromozomálně – epizomálně, maligní transformace je spojena s inkorporací virového genetického materiálu do genomu. Inkubační doba od přenosu infekce do rozvoje onemocnění u infikované osoby je v rozmezí od 1,5 do 8 měsíců, průměrně 3 měsíce. Nejnáchylnější pro vznik mikrotraumat a vstup HPV je nezralý metaplastický epitel transformační zóny děložního hrdla. Vlastní infekce probíhá v oblasti děložního hrdla poněkud odlišně – nedochází k virémi, chybí klasické projevy zánětu, virové partikule způsobují down regulaci tvorby cytokinů a mají pouze cytopatický a nikoliv cytotoxický efekt na hostitelské buňky.