Onkogyn.cz | Vztah HPV infekce ke karcinomu děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

Vývoj invazivního karcinomu děložního hrdla je dlouhodobý proces, který trvá obvykle více než 10 let.  Vychází z přímých předstupňů maligního procesu – z prekanceróz (dysplázií). Základním cílem snah sekundární prevence je takové léze při vyšetření rozpoznat a následně adekvátně vyléčit. Vývoj prekanceróz trvá podle úrovně závažnosti měsíce až roky. Hlavní příčinou jejich rozvoje a progrese je perzistentní (více než 6 měsíců přetrvávající) infekce HR typů HPV při spolupůsobení podpůrných faktorů (kouření tabáku, získané či vrozené imunodeficienci, promiskuitě, dalších STD, nízké úrovni hygienických návyků). U spinocelulárních karcinomů detekujeme DNA HR HPV v 99,7 % u adenokarcinomů v rozmezí 56 – 94 % a u prekanceróz podle závažnosti mezi 30 a 80 %. Prekancerózy jsou obvykle asymptomatické. Postkoitální spotting, nepravidelnosti cyklu, chronický fluor či bolesti za sponou jsou vzácnější projevy při současné aktivní cervicitis, častěji jsou již známkou invazivního růstu. Schéma rozvoje karcinomu děložního hrdla v souvislosti s HPV infekcí