Onkogyn.cz | Karcinom děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

Karcinom děložního hrdla je jedna z mála onkologických diagnóz s prokázaným etiologickým agens. Je způsobena perzistentní infekcí high risk (HR) genotypy HPV (Human PapillomaVirus). Incidence karcinomu děložního hrdla je při neexistujícím organizovaném screeningovém programu v České republice neměnný od 70. let minulého století. Dlouhodobě incidence jen mírně kolísá mezi 19 a 20 případy na 100 000 žen. Každý rok je v ČR diagnostikováno více než 1000 nových případů. Téměř polovina případů je zjištěna ve stádiích IIB a vyšších, s omezenými vyhlídkami na úplné uzdravení. 85 – 90 % případů jsou spinocelulární karcinomy, 10 – 15 % adenokarcinomy. Vrcholy výskytu jsou 50. a 60. rok života. Ročně zemře na karcinom děložního hrdla v České republice téměř 400 žen. Spinocelulární karcinom děložního hrdla IB1