Onkogyn.cz | Podpůrné faktory pro vznik karcinomu děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

HPV infekce je prokázanou příčinou vzniku karcinomu děložního hrdla. Pro rozvoj neoplázie je nutné, aby nedošlo ke spontánnímu clearence HPV z organismu. Nutnou podmínkou je naopak persitence infekce HR HPV. K omezení možnosti spontánní celarence napomáhají některé nepříznivé faktory:

  1. kouření tabáku – nepříznivě ovlivňuje všechny složky imunitních mechanismů, a tak i pravděpodobnost, že  dojde k brzké clearence infekce HPV
  2. poruchy imunity – vrozené imunodeficience i získané poruchy imunity (abusus imunosupresiv po transplantaci nebo u některých onemocnění (systémový lupus, roztroušená skleróza, Crohnova choroba, diabetes mellitus 1. typu, astma bronchiale aj.) mají stejný vliv na omezení samovolné likvidace infekce jako v případě kouření
  3. časné koitarché – obecně je hranice pro optimální začátek pohlavního života udávána po 17. – 18. roce života, časnější začátek usnadňuje vstup infekce přes nezralou metaplazii transformační zóny děložního hrdla mladých žen
  4. promiskuita – více sexuálních partnerů nebo „rizikový“ partner (takový muž, který sám měl více sexuálních partnerek či „rizikových“ partnerek) – s narůstajícím počtem sexuálních partnerů narůstá i riziko, že některý z nich může přenést HPV infekci, zároveň je vyšší počet sexuálních partnerů i rizikem pro získání dalších STD
  5. STD – přítomnost jiných pohlavně přenosných infekcí a jejich opakování, zvláště v případě infekce způsobené chlamydiemi, nepříznivě ovlivňují lokální imunitní pochody, poškozují děložní hrdlo, a tak usnadňují vstup HPV do buněk