Onkogyn.cz | Očkování proti HPV

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > Očkování proti HPV infekci

Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany proti HPV infekci je očkování. Po očkování dojde k rozvoji typově specifické humorální imunity zaměřené proti genotypům viru obsaženým ve vakcíně. Aktuálně používané vakcíny jsou určené k profylaxi a nevykazují terapeutický efekt. Obsahují viru podobné částice (VLP) – prázdné obaly virů, tvořené hlavním kapsidovým proteinem L1, který je nositel všech důležitých imunitních epitopů. Vakcíny neobsahují virovou DNA, která je nutná pro rozvoj infekce, jsou neinfekční a nemohou způsobit onemocnění. Vakcíny působí na hlavní onkogenní genotypy HPV – HPV 16 a HPV 18, které jsou  příčinou asi 70 % případů karcinomu děložního hrdla. Po intramuskulárním podání vakcín dojde po dokončení očkovacího schématu ve 100 % k sérokonverzi. Protekce u plně očkované pacientky je tedy  proti obsaženým genotypům HPV absolutní. Ve studiích byla navíc zjištěna i tzv. cross protekce – zkřížená ochrana minimálně proti 3 dalším fylogeneticky příbuzným high risk genotypům HPV – HPV 31, HPV 45 a HPV 52. Cross protekce sice není absolutní, v 5,5 letém follow-up dosahuje asi 88 % pro HPV 45 a asi 53 % pro HPV 31, zvyšuje však protektivní účinek vakcíny asi o 10 – 13 %. V souhrnu tedy může být vakcinace  prevencí asi 80 – 83 % případů karcinomů děložního hrdla. Očkování snižuje i riziko dalších onemocnění vyvolaných HR HPV infekcí – některých případů karcinomu pochvy, zevních rodidel, anu, laryngu a penisu a riziko rozvoje všech stupňů dysplastických změn dolního genitálního traktu. Vakcíny jsou velmi bezpečné a rizika jejich podání jsou minimální. Očkování všech 3 dávek intramuskulárních injekcí provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost a gynekologové. Nejlepších výsledků a současně nejvyšších hladin protektivních protilátek je dosaženo u žen a dívek, které se ještě s HPV infekcí nesetkaly. Přirozená infekce vede díky odlišnému průběhu v relativně nízkém procentu k přetrvávající sérokonverzi a hladiny takto indukovaných protilátek jsou navíc oproti hladinám u očkovaných minimálně o jeden řád nižší. Ve vyšším věku lze přirozenou infekcí indukované protilátky diagnostikovat u méně než 10 % žen. Ke 100 % sérokonverzi i tvorbě vysokých hladin protilátek však dochází po vakcinaci bez ohledu na věk. Hladina protilátek po očkování zůstává dostatečně vysoká zatím po celou dobu sledování očkovaného souboru a není jasné kdy, případně zda-li vůbec, bude nutná revakcinace.