Onkogyn.cz | Nejčastější otázky

0

Existují léky proti HPV infekci?Ne, dosud není žádný lék, který by likvidoval infekci HPV, zodpovědnou za vznik rakoviny.

Jak se mohu HPV infekci bránit?

Nejefektivnější obrana proti HPV infekci je preventivní očkování a používání kondomu. Ani jedna z metod však není spolehlivá absolutně, ačkoliv riziko získání infekce je výrazně sníženo. I po očkování je nutné docházet na pravidelné gynekologické kontroly.

Jak mohu zjistit, zda mám HPV infekci?

HPV infekce je bezpříznaková. Zjistit ji může gynekologické vyšetření – cytologický stěr, kolposkopie a HPV test. Nerizikové typy HPV vyvolávají vznik kondylomat – různě velikých bradaviček na genitálu.

Mám HPV infekci, co mi hrozí?

Zjišťování přítomnosti HPV infekce má význam u žen nad 30 let. HPV infekcí onemocní 80 % populace alespoň jedenkrát v životě, ale ve většině případů je u většiny lidí infekce zlikvidována sama prostřednictvím přirozené obranyschopnosti. Riziková je taková infekce, která v těle přetrvává roky, neboť může být základem pro rozvoj předrakovinových nebo rakovinových změn pohlavních orgánů (především děložního hrdla a zevních rodidel).

Mám HPV infekci, jak se jí mohu zbavit?

Protože dosud nemáme žádný lék proti HPV infekci, která způsobuje vznik rakoviny, nezbývá než se chránit před dalším „přísunem“ viru do těla pomocí kondomu, omezit všechny podpůrné faktory, které by podporovaly přetrvávání viru v těle – tj. nekouřit, dodržovat zásady pohlavní hygieny.

Jaký je vliv hormonální antikoncepce na HPV infekci?

Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, mají zvýšené riziko HPV infekce. Hlavními důvody jsou však větší počet sexuálních partnerů a mnohem méně časté užívání kondomu. Ve velmi malé míře hormonální antikoncepce pravděpodobně přispívá i k přetrvávání HPV infekce v organismu.

Kdo by měl být očkován?

Očkovat je možno dívky, ženy, chlapce i muže. Protože HPV onemocnění způsobuje závažná onemocnění především u žen, je hlavní důraz kladen právě na očkování dívek a žen.

Kdy je nejlépe očkovat?

Nejlepší výsledky a největší účinek je dosažen u dívek a žen, které se ještě s infekcí HPV nesetkaly. Je možné očkovat dívky od 9 let, za ideální je však považován věk mezi 12 a 14 lety, tedy ještě před zahájením pohlavního života. Jednak se tyto dívky s HPV infekcí ještě nesetkaly a jednak mladší věková skupina tvoří několikanásobně více protilátek než ženy 15-25 let.  Očkování je však vhodné i pro ženy starší, které již pohlavním životem žijí.

Jak se očkuje?

Očkování se provádí předem připravenou injekcí do svalu (obvykle ramene) v předepsaných intervalech. Celkem jsou podány 3 dávky a celé očkování trvá 6 měsíců. Zatím není jasné, zda a za jakou dobu bude nutné přeočkování. První ženy jsou očkovány před více jak 5,5 lety a zatím mají výbornou ochranu.

Jaká vyšetření jsou nutná před očkováním?

U dívek a žen, které ještě nežijí pohlavním životem, jsou vyloučena při pohovoru onemocnění, která by byla překážkou očkování. U žen, které již pohlavně žijí, je navíc vyloučeno těhotenství. Podmínkou je kompletní gynekologická kontrola včetně cytologických stěrů z děložního hrdla s normálním výsledkem během posledních 6 měsíců.

Mohu se nechat očkovat i když je mi více než 26 let?

I ženy starší mohou mít užitek z vakcíny. Vyšší věk neznamená, že žena prodělala infekci těmi nejrizikovějšími typy a navíc se infekce může opakovat. Proto by očkování měla zvážit každá žena. Studie ukazují, že odpověď imunitního systému je i u starších žen vysoká. Každá žena v této věkové kategorii by měla mít před očkováním normální výsledek komplexní gynekologické prohlídky. Přínosné je očkování zvláště pro ženy, které mají riziko získání HPV infekce vyšší (např. ženy bez stálého sexuálního partnera). 

Mohu se nechat očkovat i když jsem měla prekancerózu neboli dysplázii (předrakovinový stav na děložním hrdle, hovorově vřídek na děložním hrdle)?

Ano, vakcína Vás může chránit proti získání nové, opakované infekce. Bohužel nezabrání vzniku onemocnění, jestliže nebyly předrakovinové změny na děložním hrdle vyléčeny úplně. I pro Vás platí, že je stále nutné docházet na pravidelné gynekologické kontroly.

Mohu se nechat očkovat i když jsem sledována pro předrakovinové změny na děložním hrdle?

U žen sledujeme pouze lehké předrakovinové změny, závažnější vždy ošetřujeme operačním zákrokem. U žen starších často doporučujeme chirurgicky odstranit i změny lehké, jako prevenci před jejich budoucím zhoršením. Vakcína působí preventivně, tedy již přítomné změny nevyléčí, ale může zabránit jejich plošnému zvětšování a jestliže změny vymizí (což je případ typický pro většinu mladých pacientek), tak je žena chráněna proti možnosti nové infekce. Samozřejmě, že platí nutnost dále docházet na kontrolní gynekologická vyšetření. Nelze ani vyloučit riziko, že již přítomné lehké změny se mohou zhoršit a bude je třeba chirurgicky odstranit.

Jaké jsou nežádoucí účinky očkování, jsou nějaká rizika?

Očkování má velmi málo nežádoucích účinků – může se objevit zarudnutí místa vpichu, horečka, bolestivost místa vpichu apod. Jde o potíže málo závažné a přechodné, jedná se převážně o projevy žádoucí reakce imunitního systému na očkovací látku.  Očkování nikdy nemůže způsobit infekci HPV, protože obsahuje neinfekční obaly viru. Data pro očkování v těhotenství nejsou dostatečná a proto se v těhotenství neočkuje. Očkování je rizikové i pro pacienty s vážným onemocněním imunitního systému. V případě dlouhodobého onemocnění je vždy nutná konzultace s lékařem, zda onemocnění není překážkou očkování.    

Kdy je potřeba se nechat přeočkovat?

Vakcíny jsou užívané relativně krátkou dobu, a tak nezbývá než čekat na výsledky průběžného sledování. Zatím s jistotou víme, že jsou velmi účinné minimálně 5 let, předpokládáme, že účinek bude nejméně 10 let. Informace o případné nutnosti přeočkování bude jistě s velkým předstihem k dispozici pro všechny ženy, které aktuálně očkování podstupují.

Mohu po ukončení očkování dostat HPV infekci?

Ano, ale pouze infekci typem viru, který není obsažen ve vakcíně. Typy obsažené ve vakcíně jsou ale zodpovědné za více než  70 % případů rakoviny děložniho hrdla.

Kdo vakcínu hradí?

Vakcíny jsou zatím plně hrazené pacientem. V rámci preventivních programů však některé zdravotní pojišťovny na zakoupení vakcíny přispívají.

Může u mě po očkování vzniknout rakovina děložního hrdla?

Ano, riziko je sice nízké, ale vakcína chrání zatím jen proti nejčastějším typům HPV (zodpovědným za více jak 70% případů rakoviny děložniho hrdla), nikoliv však proti všem. Je tedy nutné, aby i ženy očkované dále docházely na preventivní gynekologické kontroly.

Máte-li pocit, že článek nezodpověděl všechny Vaše otázky, pak svůj dotaz můžete položit v poradnách.