Onkogyn.cz | Lékaři

0

                                  Doc. MUDr. David Cibula, CSc.
                                  vedoucí onkogynekologie

                            

Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.                As. MUDr. Miloslav Janoušek
vedoucí centra onkologické prevence        vedoucí lůžkového onkologického
                                                                  oddělení a mammologie 

MUDr. Jiří SlámaAs. MUDr. Michal Zikán, PhD.

MUDr. Ivana Pinkavová

As. MUDr. David Pavlišta, PhD.MUDr. Natálie Jančárková, PhD.MUDr. Marie StrunováAs. MUDr. Daniela Fischerová, PhD.

MUDr. Jan Lacheta

PhDr. Laura Janáčkováklinický psycholog

As. MUDr. Pavel Dundr (Ústav patologie 1. LF UK a VFN)
histopatolog

MUDr. Věra Tomancová (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN)
klinický onkolog a radioterapeut