Onkogyn.cz | Nadační fond Vita et futura

0
Onkogyn.cz > Pro veřejnost > Nadační fond

účet Onkogynekologického centra
273558850227/0100 

Milé pacientky, milí příbuzní našich pacientek, milí přátelé,

kolektiv lékařů, sester, a dalších pracovníků našeho onkogynekologického centra se snaží o vytvoření co nejlepších podmínek pro péči o pacientky se zhoubným onemocněním.

Pracujeme ve státním zařízení s omezenými investicemi, které se snažíme využívat především na vylepšení přístrojového vybavení a úhradu nejmodernějších léků. Jsme si však vědomi toho, že pro pacienta, zejména v onkologii, je významné vytvoření příjemného a důstojného prostředí, ve kterém léčba probíhá. Na tyto účely využíváme prostředky získané od dárců a sponzorů na konto Nadačního fondu.

Zvažte prosím Vaše možnosti, jak přispět ke zlepšení podmínek pro léčbu ostatních pacientek se zhoubným onemocněním. Jednou z cest je příspěvek na konto našeho Nadačniho fondu Vita et futura u Komerční Banky, Praha 2, č. účtu: 273558850227/0100. Seznam příspěvků, dárců a přehled vynaložených částek najdete zde.

Pokud se rozhodnete příspěvek poskytnout, rádi uvedeme Vaše jméno jako dárce na veřejně přístupné tabuli a na našich internetových stránkách . Uveďte prosím jméno na bankovním příkazu do kolonky zprávy pro příjemce nebo nás informujte o zaslání příspěvku.

Za případný příspěvek děkujeme.

S přáním pevného zdraví

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc     Doc. MUDr. David Cibula, CSc
přednosta kliniky                             vedoucí onkogynekologie