Onkogyn.cz | Přenos HPV

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

HPV je velmi malý virus, který se přenáší v 99 % při sexuálních aktivitách, nejčastěji pohlavním stykem. Přenos bez sexuální aktivity (například kontaminovaným ručníkem nebo prádlem) je možný, ale velmi vzácný. Během pohlavního dráždění i pouhého „skin to skin“ kontaktu  vznikají kožní a slizniční mikrotraumata, která jsou vstupní bránou pro přenos infekce. Virus jimi prostupuje do bazálních vrstev epitelu, kde infikuje „long – living“ bazální buňky a následně v nich replikuje. K přenosu infekce tak může dojít i u dívek, které sice zatím neměly pohlavní styk, ale jsou již sexuálně aktivní, neboť infekce může být inokuována kontaminovanými prsty partnera.  Ke kompletizaci dceřinných virionů HPV dochází až v diferencovaných buňkách superficiální vrstvy epitelu. U benigních a premaligních lézí je virová DNA lokalizována extrachromozomálně – epizomálně, maligní transformace je spojena s inkorporací virového genetického materiálu do genomu. Inkubační doba od přenosu infekce do rozvoje onemocnění u infikované osoby je v rozmezí od 1,5 do 8 měsíců, průměrně 3 měsíce. Následně může infekce probíhat dlouhodobě subklinicky. Nejnáchylnější pro vznik mikrotraumat a vstup HPV je nezralý metaplastický epitel transformační zóny děložního hrdla. Ve srovnání s jinými infekcemi probíhá onemocnění HPV v oblasti děložního hrdla poněkud odlišně – nedochází k virémi, chybí klasické projevy zánětu, virové partikule způsobují down regulaci tvorby cytokinů a mají pouze cytopatický a nikoliv cytotoxický efekt na hostitelské buňky.