Onkogyn.cz | Rozdíly mezi očkovacími látkami

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > Očkování proti HPV infekci

Vakcína Cervarix Obsahuje VLP dvou hlavních onkogenních HPV genotypů – HPV 16 a HPV 18, zodpovědných asi za 70 % případů invazivních karcinomů děložního hrdla. K dispozici jsou data o očkování žen starších 25 let – i u vyšších věkových skupin je dosažena dostatečná indukce protilátek, ve 100 % dochází k sérokonverzi. Dle SPC je přípravek určen pro ženy od 9 do 25 let. V evropských doporučeních překvapivě chybí očekávaná věková skupina žen starších 25 let (např. v Austrálii je Cervarix registrován pro ženy od 9 do 45 let). Evropská léková agentura přesunula dostupné údaje o imunogenitě žen nad 25 let pouze do sekce Farmakodynamické vlastnosti. Pravděpodobně se bude vyčkávat na definitivní data účinnosti ve starší věkové kategorii, která budou známá po ukončení studie. Vakcína není u žen starších 25 let kontraindikována (viz doporučení ČGPS). Záleží na rozhodnutí ženy a individuálním posouzení přínosu očkování. Lékař by proto měl o možnosti vakcinace ženy poučit bez ohledu na věk.

Vakcína obsahuje jako adjuvans unikátní, nově patentovanou lipopolysacharidovou látku – AS04, která indukuje tvorbu velmi vysokých hladin protilátek. Toto adjuvans svoji účinnost prokázalo ve vakcíně proti virové hepatitidě B (FENDRIX), která je indikovaná pro imunizaci dialyzovaných pacientů, kde klasická vakcína ENGERIX B nemusí vždy indukovat buď dostatečné nebo dostatečně trvalé hladiny protilátek. U Cervarixu je setrvalá perzistence minimálně 11-krát vyšších titrů protilátek než po přirozeně prodělané infekci doložena po dobu 9,4 roku.

Vakcína Cervarix má prokázánu tzv. cross protekci (data jsou již i součástí SPC) – zkříženou imunitu proti dalším velmi častým high risk genotypům – HPV 31, 33 a 45 jimi způsobeným lézím. Statisticky významné úrovně je dosaženo pro všechny uvedené genotypy. Díky tomu vede vakcinace Cervarixem ke zvýšení celkové úrovně prevence vzniku karcinomu děložního hrdla asi o 13 %. Zásadní roli pak sehrává při prevenci obtížně detekovatelných adenokarcinomů, které jsou v naší republice asociovány s genotypy HPV 16, 18 a 45.  

Vakcína nevykazuje terapeutický efekt na klinické projevy HPV infekce.

Vakcína Silgard

Obsahuje VLP čtyř HPV genotypů – HPV 6, HPV 11, HPV 16 a HPV 18. Kromě hlavních genotypů high risk HPV chrání i proti nejčastějším původcům vzniku genitálních bradavic (kondylomat).

Přípravek obsahuje jako adjuvans hydroxid hlinitý. Indukce tvorby protilátek je sice oproti přirozené infekci vysoká, ale standardní adjuvans vede k tvorbě nižších hladin. Ve studiích je navíc až u 30 % vakcinovaných patrný pokles hladin protilátek proti HPV 18 pod hranici titrů získaných přirozenou infekcí. Dosud však nebylo doloženo signifikantní prolomení ochrany. Publikované údaje dokládají dostatečnou účinnost po dobu 5 let.  

Vakcína má prokázánu cross protekci vůči lézím asociovaným pouze s HPV 31, u ostatních onkogenních genotypů je míra cross protekce v klinických studiích statisticky nesignifikantní.

Silgard nevykazuje terapeutický efekt na klinické projevy HPV infekce. Užití je také věkově omezené – je určen pro ženy od 9 do 45 let.

Účinnost HPV vakcín proti jakékoliv CIN v prodlouženém sledování studií II. fáze (HARPER, D. HPV vaccines. In AYHAN, A., GULTEKIN, M., DURSUN, P. Textbook of gynaecological oncology. Ankara: Gunes Publishing, 2009, p. 68.)

CIN 1-3 způsobené HPV 16 a/nebo HPV 18

očkované (n)

případy CIN

kontroly (n)

případy CIN

účinnost  (95% CI)

Cervarix

481

0

470

15

100% (73 – 100)

Silgard

114

0

127

7

100% (31 – 100)

CIN – cervikální intraepiteliální neoplazie.

Výsledky klinické účinnosti HPV vakcín v různých kohortách ve studiích III. fáze (HARPER, D. HPV vaccines. In AYHAN, A., GULTEKIN, M., DURSUN, P. Textbook of gynaecological oncology. Ankara: Gunes Publishing, 2009, p. 68.)

CIN 2, 3 a AIS způsobené HPV 16 a/nebo HPV 18

CIN 2, 3 a AIS způsobené jakýmkoliv HPV

Cervarix

98% (88 – 100)

ATP-E*

n = 14656

93% (80 – 98)

ATP-E

n = 14656

98% (91 – 100)

TVC-E

n = 16120

30% (16 – 42)

TVC

n = 17349

70,2% (55 – 81)

TVC-naive

n = 10885

Silgard

95% (85 – 99)

USP

n = 11728

98% (94 – 100)

PPSP

n = 16957

44% (26 – 58)

ITT*

n = 12167

18% (7 – 28)

ITT

n = 17151

CIN – cervikální intraepiteliální neoplazie.

AIS – adenokarcinom in situ.

ATP-E – according to protocol for efficacy – všechny ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny a jejichž vstupní cytologie byla hodnocena jako NILM, ASC-US nebo LSIL. Případy CIN počítány po dokončení očkovacího schématu.

ATP-E* – viz ATP-E, ale po zhodnocení kauzality a vyloučení případů, které byly způsobeny perzistencí jiného genotypu HPV při vícečetné infekci, nebo infekcí vakcinačním genotypem získanou před dokončením očkovacího schématu.

TVC – total vaccinated cohort – ženy, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny, které byly séropozitivní i séronegativní, PCR pozitivní pro jeden nebo více genotypů HPV i PCR negativní a které měly jakýkoliv vstupní cytologickým nález. Případy CIN počítány den po první dávce.

TVC-E – total vaccinated cohort for efficacy – ženy, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny a jejichž vstupní cytologie byla NILM, ASC-US nebo LSIL. Případy CIN počítány den po první dávce.

TVC-naive – total vaccinated cohort for naive women – ženy, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny, jejichž vstupní cytologie byla NILM a které byly PCR negativní pro všech 14 onkogenních genotypů HPV. Případy CIN počítány den po první dávce.

USP – unrestricted susceptible population – ženy, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny a které měly vstupní PCR vyšetření negativní na vakcinační genotypy, byly pro ně i séronegativní, ale měly  jakýkoliv vstupní cytologický nález. Případy CIN počítány den po první dávce.  

PPSP – per protocol susceptible population – ženy, které dostaly 3 dávky vakcíny, měly vstupní PCR vyšetření negativní na vakcinační genotypy, byly pro ně i séronegativní, ale měly jakýkoliv vstupní cytologický nález, měly PCR vyšetření negativní na vakcinační genotypy negativní i měsíc po dokončení očkovacího schématu. Případy CIN počítány měsíc po dokončení vakcinačního schématu. 

ITT – intention to treat population – ženy, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny, které byly séropozitivní i séronegativní, PCR pozitivní i negativní pro vakcinační genotypy HPV a které měly jakýkoliv vstupní cytologickým nález. Případy CIN počítány den po první dávce. 

ITT* – viz ITT, ale jen pro vakcinační genotypy.