Onkogyn.cz | Vztah HPV infekce ke karcinomu děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro lékaře) > HPV infekce

Vývoj invazivního karcinomu děložního hrdla je dlouhodobý proces, který trvá obvykle více než 10 let.  Nejkratší popsaná doba od infekce HPV do vzniku rakovinového nádoru byla 2 roky. Dlaždicový karcinom děložního hrdla i adenokarcinom děložního hrdla vychází z přímých předstupňů maligního procesu – z prekanceróz (dysplázií). Základním cílem snah sekundární prevence je takové léze při vyšetření rozpoznat a následně je podle jejich závažnosti buď adekvátně dispenzarizovat nebo léčit. Vývoj prekanceróz trvá měsíce až roky. Hlavní příčinou rozvoje závažných (high grade – HG) prekanceróz a jejich progrese je perzistentní (více než 6 – 12 měsíců přetrvávající) infekce HR genotypy HPV při spolupůsobení podpůrných faktorů (kouření tabáku, získané či vrozené imunodeficienci, promiskuitě, dalších STD, nízké úrovni hygienických návyků). U spinocelulárních karcinomů detekujeme DNA HR HPV v 99,7 %, u adenokarcinomů v 94 % a u prekanceróz podle závažnosti mezi 30 a 90 %. Prekancerózy jsou obvykle asymptomatické. Postkoitální spotting, nepravidelnosti cyklu, chronický fluor či bolesti za sponou jsou vzácnější projevy při současné aktivní cervicitis, častěji jsou již známkou invazivního růstu. Schéma rozvoje karcinomu děložního hrdla v souvislosti s HPV infekcí