Onkogyn.cz | HPV infekce a rakovina děložního hrdla

0
Onkogyn.cz > HPV infekce (Pro veřejnost) > HPV infekce

Vývoj rakoviny děložního hrdla  je dlouhodobý proces a trvá obvykle minimálně 10 let. Nejkratší popsaná doba od infekce HPV do vzniku rakovinového nádoru byla 2 roky. U rakoviny děložního hrdla, pochvy i zevních rodidel známe navíc její předstupně – tzv. prekancerózy (dysplázie, předrakovinová stádia), která je možná při vyšetření rozpoznat a vyléčit. Vývoj předrakovinových změn trvá měsíce až roky. Podle stupně závažnosti rozlišujeme mírné předrakovinové změny (LSIL, LGL, low-grade squamous intraepithelial lesions),  které jsou asi v polovině případů způsobeny vysoce rizikovými HPV. Převážná většina (asi 70 – 80%) takových změn má tendenci ke spontánnímu vyhojení působením vlastní obranyschopnosti, vůbec nejčastěji změny vymizí po porodu. Při nálezu mírných předrakovinových změn obvykle pacientky pouze sledujeme pomocí kolposkopického vyšetření a cytologických stěrů. Závažné předrakovinové  změny zahrnují středně těžký a těžký stupeň abnormálního nálezu (HSIL, HGL, AIS, high-grade squamous intraepithelial lesions a adenokarcinom in situ). Téměř všechny závažné změny se vytvářejí v důsledku dlouhodobého přetrvávání infekce vysoce rizikovými (HR, high risk)  typy HPV v těle při spolupůsobení podpůrných faktorů (kouření, poruchy obranyschopnosti atd.). Obvykle se neprojevují žádnými obtížemi a k jejich odhalení slouží aktivní vyhledávání pomocí kolposkopického vyšetření, cytologických stěrů a případně i testování na HPV infekci při preventivních gynekologických prohlídkách. Při podezření na závažné předrakovinové změny je nutný odběr kousku tkáně z děložního hrdla – tzv. biopsie. Prokázané závažné změny jsou důvodem k ošetření děložního hrdla malým operačním zákrokem  – konizací nebo cylindrickou disekcí.

Schéma rozvoje rakoviny děložního hrdla v souvislosti s HPV infekcí