Co je to hereditární a familiární karcinom prsu a vaječníků? – Onkogyn

0

Termíny hereditární a familiární karcinom jsou v literatuře velmi často zaměňovány. V některých případech se termín familiární karcinom užívá pro označení onemocnění v rodinách, kde se vyskytují nádorová onemocnění bez jasného vzoru dědičnosti a kde nebyla identifikována alterace některého z majoritních predispozičních genů [Zikán et al., 2004].

V našem materiálu užíváme termín hereditární pro označení nádoru, jehož příčinou je prokázaná mutace v predispozičním genu. Termínem familiární karcinom  pak označujeme nádor vznikající u pacientky z rodiny s kumulací nádorových onemocnění, která dovoluje z klinicko-genetického hlediska předpokládat přítomnost a přenos kauzální zárodečné mutace.

Hereditární nádory charakterizuje především nízký věk v době stanovení diagnózy (obvykle o 7-10 let dříve ve srovnání se sporadickým karcinomem), vyšší riziko nádorové duplicity a autosomálně dominantní forma dědičnosti.

Geny, jejichž mutace znamená zvýšené riziko (zpravidla desetkrát a více) vzniku nádoru, jsou nazývány geny s vysokou penetrací (pravděpodobností projevu). Kromě nich existuje ještě skupina genů, jejichž mutace znamenají, většinou ve spojení s dalšími genetickými faktory (polymorfismy, mutace jiných genů), menší navýšení rizika, zpravidla do hodnot desetinásobku, a jsou označovány jako nízce penetrantní geny (viz tabulka).

Gen

Penetrance pro gynekologické malignity

Oblast hlavní nádorové manifestace

Další manifestace

BRCA1

Vysoká

Prs, vaječník

Tlusté střevo děložní hrdlo, prostata

BRCA2

Vysoká

Prs, vaječník

Slinivka, prostata, kůže (melanom)

CHEK2

Nízká

Prs

hMSH2, hMLH1, hPMS2, hMSH6

Vysoká

Tlusté střevo, endometrium

Vaječník, žaludek, slinivka, žlučové cesty, tenké střevo, kůže (sebaceózní nádory)

PTEN

Nízká

Prs

ATM

Nízká

Kostní dřeň (lymfom, leukémie)

Prs, vaječník, kůže

P53

nízká

Měkké tkáně (sarkom)

Prs, kostní dřeň, CNS, tlusté střevo, nadledviny