Ambulance a oddělení – Onkogyn

0

Pacientky se zhoubným nádorem, u kterých je vysoká pravděpodobnost operačního řešení, je nutné referovat do středeční „indikační“ ambulance. Nezbytné je telefonické objednání. 

Pacientky, u kterých není předpoklad operačního řešení, je vhodnější poslat bez objednání ke konzultaci do onkologické ambulance.

Náplň indikační ambulance

  • zhodnocení nálezů
  • doplnění stagingových vyšetření
  • indikace ke kompletnímu spektru výkonů pro nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla a těla, ovária a pánve včetně výkonů miniinvazivních

telefon: 224 967 480/481

Prováděné výkony

vulvektomie, hemivulvektomie, radikální vulvektomie, inquinofemorální lymfadenektomie, biopsie sentinelových uzlinkolpektomie, radikální abdominální trachelektomie, prostá vaginální trachelektomie hysterektomie všemi přístupy, radikální hysterektomie typ B a C1, 2, s event. tranpozicí ovarií, radikální parametrektomiepánevní, paraaortální lymfadenektomie včetně lymfadenektomie suprarenálníexenterace pánve v rozsahu přední, zadní, totální, supra- i infralevatorické

břišní peritonektomie včetně brániční, resekce bránice, splenektomie, resekce jater, gasterektomie, resekce střev s anastomózou, hemikolektomie, kolostomie

St 8.30 – 12.00   prof. MUDr. David Cibula, CSc.
     

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

       

Velmi uvítáme stručnou epikrízu shrnující aktuální problematiku a dosavadní nálezy, naopak kompletní stagingová vyšetření nejsou nezbytná – doplníme je většinou během jednoho dopoledne.

Nezbytné je interní předoperační vyšetření včetně rentgenu hrudníku.

Popis dostupných výsledků vč. snímků zobrazovacích vyšetření je vítán.