Co nabízíme – Onkogyn

0

Domů Pro lékaře

  • expertní onkologický ultrazvuk (včetně biopsie suspektních nálezů pod UZ kontrolou) – Expertní ultrazvuk
  • expertní kolposkopie – Centrum onkologické prevence
  • endoskopické metody (hysteroskopie, laparoskopie) – Indikace k onkochirurgickým výkonům
  • ve spolupráci s dalšími pracovišti ostatní vyšetření: cystoskopie (Urologická klinika 1. LF UK a VFN), konvenční a spirální CT, nukleární magnetická rezonance (NMR) (Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN), rektoskopie a kolonoskopie (IV. interní klinika 1. LF UK a VFN), pozitronová emisní tomografie (PET, PET/CT) 
  • vlastní internista a anesteziologický tým
  • každá onkologická pacientka je po stanovení diagnózy nebo při změně terapie konzultována v týmu složeném z onkogynekologa, klinického onkologa/radioterapeuta a histopatologa