Co nabízíme – Onkogyn

0

Domů Pro lékaře

  • expertní kolposkopie – Centrum onkologické prevence
  • zázemí operačních sálu (diagnosticko-léčebné zákroky: excize, konizace a cylindrické disekce, trachelektomie, LEEP, LLETZ, NETZ)
  • expertní tým patologů (Ústav patologie VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.)
  • kvalitní akreditovaná cytologická laboratoř (CGOP, s.r.o.)
  • zajištění komplexní péče o pacientku od diagnózy přes histologickou verifikaci a operační léčbu až po dispenzarizaci vybraných vysoce rizikových případů
  • ošetřující lékař je v pravidelných intervalech informován o průběhu péče