Lékaři a sestry – Onkogyn

0

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
vedoucí onkogynekologie

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
vedoucí lůžkového onkologického oddělení a onkologických ambulancí

MUDr. Anna Germanová, Ph.D.
vedoucí onkologického stacionáře

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
vedoucí mamologického centra a Centra pro jedince s dědičnou dispozicí k rozvoji zhoubných nádorů

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
vedoucí experního onkogynekologického ultrazvuku

MUDr. Roman Kocián

MUDr. Lukáš Dostálek

MUDr. Filip Fruhauf

MUDr. Natálie Jančárková, Ph.D.

MUDr. Alice Fuxová

MUDr. Alena Šestinová

MUDr. Dominika Indrová

Lenka Benediktová

staniční sestra

Eva Římalová

vedoucí sestra onkologického stacionáře

Členové multidisciplinárního týmu:

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
histopatolog, přednosta Ústavu patologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Věra Tomancová
klinický onkolog a radioterapeut

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
radiodiagnostik, přednostka Radiologické kliniky VFN a 1. LF UK