Nežádoucí účinky chemoterapie – Onkogyn

0

Příležitostně se vyskytuje po aplikaci různých cytostatik (antracykliny, mitoxantron, 5-fluorouracil, taxol, mitomycin, cyklofosfamid, ifosfamid, etopozid, cisplatina).

Projevy: poruchy rytmu, srdeční selhání, ischemie na podkladě spasmu koronárních cév.

Závažnější jsou poruchy po antracyklinech:

  • akutně v několika hodinách po aplikaci léku, bez závislosti na celkové kumulativní dávce jako arytmie, supraventrikulárni tachykardie a nespecifické změny na EKG záznamu, vzácně perikarditída či život ohrožující komorové arytmie
  • subakutní toxicita pod obrazem perikarditis-myokarditis syndromu, není závislá na kumulativní dávce a je obvykle reverzibilní
  • chronická toxicita  – cytostatická kardiomyopatie s vývojem městnavé srdeční slabosti a známkami srdeční nedostatečnosti.

Riziko kardiotoxicity stoupá po překročení kumulativní dávky (doxorubicin 550 mg /m2, epirubicin 850-1000 mg/m2).

Prevence:

  • echoakrdiografické vyšetření k odhalení rizikových pacientů
  • dodržení kumulativních dávek cytostatika
  • event. aplikace kardioprotektiva – dexrazoxanu (Cardioxane) v souladu s indikacemi jeho podání

Léčba: shodná s léčbou srdečního selhání a poruch rytmu