Nežádoucí účinky chemoterapie – Onkogyn

0

Domů Pro lékaře

Poškození ledvin:

  • nepřímé v důsledku hyperurikémie
  • přímé v důsledku mechanického a toxického působení cytostatik (tubulární nekróza po aplikaci cisplatiny
  • hemolyticko-uremický syndrom  po léčbě mitomycinem C
  • hemoragická cystitída (po aplikaci cyklofosfamidu, ifosfamidu)

Profylaxe a léčba:

  • prehydratace před zahájením léčby, forsírovaná diuréza po podání cisplatiny, dostatečná posthydratace, antiemetika
  • uroprotektiva – mesna (Uromitexan)