Děložní sarkomy – Onkogyn

0

Klasifikace  se  používá  pro  sarkomy  s výjimkou  karcinosarkomu,  který  je klasifikován spolu s karcinomy endometria.

Onemocnění by mělo být histologicky ověřeno a případy rozděleny podle histologického typu.

Leiomyosarkom, endometriální stromální sarkom

Primární tumor

TNM    FIGO   
T1    nádor omezen na dělohu
  T1a IA  nádor 5 cm nebo méně v největším rozměru
  T1b IB  nádor větší než 5 cm v největším rozměru
 T2   II  nádor se šíří mimo dělohu, uvnitř pánve
  T2a  IIA  nádor postihuje adnexa
  T2b  IIB  nádor postihuje jiné pánevní tkáně
T3    III  nádor postihuje břišní tkáně
  T3a  IIIA  jednu lokalizaci 
  T3b  IIIB  více než jednu lokalizaci
N1   IIIC metastázy do regionálních mízních uzlin
T4   IVA nádor postihuje sliznici močového měchýře nebo sliznici rekta
M1   IVB vzdálené metastázy

Synchronní nádory děložního těla a vaječníku / pánve ve spojení s ovariální / pánevní endometriózou by se měly klasifikovat jako samostatné primární nádory.

Adenosarkom 

Primární nádor

TNM    FIGO   
T1    nádor omezen na dělohu
  T1a IA  nádor omezen na endometrium / endocervix
  T1b IB  nádor postihuje méně než polovinu endometria
  T1c  IC  nádor postihuje polovinu nebo více endometria
 T2   II  nádor se šíří mimo dělohu, uvnitř pánve
  T2a  IIA  nádor postihuje adnexa
  T2b  IIB  nádor postihuje jiné pánevní tkáně
T3    III  nádor postihuje břišní tkáně
  T3a  IIIA  jednu lokalizaci 
  T3b  IIIB  více než jednu lokalizaci
N1   IIIC metastázy do regionálních mízních uzlin
T4   IVA nádor postihuje sliznici močového měchýře nebo sliznici rekta
M1   IVB vzdálené metastázy

Synchronní nádory děložního těla a vaječníku / pánve ve spojení s ovariální / pánevní endometriózou by se měly klasifikovat jako samostatné primární nádory.

Regionální uzliny

NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 regionální mízní uzliny bez metastáz
N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

Regionální mízní uzliny jsou uzliny pánevní (hypogastrické [obturatorní a vnitřní ilické], společné a zevní ilické, parametriální a sakrální) a uzliny paraaortální.

Hodnocení vzdálených metastáz

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 vzdálené metastázy (mimo adnex a tkání pánve a břicha)

TNM stádia

stádium TNM
I T1 N0 M0
IA T1a N0 M0
IB T1b N0 M0
IC (adenosarkom) T1c N0 M0
II T2 N0 M0
IIA T2a N0 M0
IIA T2b N0 M0
IIIA T3a N0 M0
IIIB T3b N0 M0
IIIC T1, T2, T3 N1 M0
IVA T4 jakékoliv N M0
IVB jakékoliv T jakékoliv N M1