Karcinom děložního hrdla – Onkogyn

0

Klasifikace se používá pouze pro karcinomy bez ohledu na exocervikální nebo endocervikální lokalizaci.

Použití diagnostických zobrazovacích technik k určení velikosti primárního nádoru je vhodné, není však povinné. Jiná vyšetření, jako např. vyšetření v anestezii, cystoskopie, sigmoideoskopie a intravenózní urografie, jsou fakultativní a nadále již nepovinná. 

Primární tumor

TNM     FIGO  
TX       primární nádor nelze hodnotit
T0       bez známek primárního nádoru
Tis       karcinom in situ (preinvazivní karcinom)
T1     I nádor omezený na hrdlo (šíření na tělo děložní by nemělo být zohledněno)
  T1a   IA invazivní karcinom diagnostikovaný pouze mikroskopicky; stromální invaze s maximální hloubkou 5,0 mm, měřená od baze epitelu a horizontální rozsah 7,0 mm nebo méně
    T1a1 IA1 měřená stromální invaze 3,0 mm nebo méně do hloubky 7,0 mm nebo méně v horizontálním rozsahu
    T1a2 IA2 měřená stromální invaze více než 3,0 mm, ne však více než 5,0 mm s horizontálním rozsahem 7,0 mm nebo méně
  T1b   IB klinicky zřetelná léze omezená na hrdlo nebo mikroskopická léze větší než T1a2/IA2
    T1b1 IB1 klinicky zřetelná léze 4,0 cm nebo méně v největším rozměru
    T1b2 IB2 klinicky zřetelná léze větší než 4,0 cm v největším rozměru
T2     II nádor se šíří mimo dělohu, ne však do stěny pánevní či dolní třetiny pochvy
  T2a   IIA bez šíření do parametria
    T2a1 IIA1 klinicky zřetelná léze 4,0 cm nebo méně v největším rozměru
    T2a2 IIA2 klinicky zřetelná léze větší než 4,0 cm v největším rozměru
  T2b   IIB nádor se šířením do parametria
T3     III nádor se šíří ke stěně pánevní, postihuje dolní třetinu pochvy, způsobuje hydronefrózu nebo afunkci ledviny
  T3a   IIIA nádor postihuje dolní třetinu pochvy
  T3b   IIIB nádor se šíří ke stěně pánevní, způsobuje hydronefrózu nebo afunkci ledviny
T4     IV nádor postihuje sliznici močového měchýře či rekta nebo se šíří mimo malou pánev

FIGO již dále nezahrnuje stadium 0 (Tis) 

Hloubka invaze by měla být měřena od baze epitelu (povrchového či žlázového), ze kterého vznikla. Hloubka invaze se definuje jako vzdálenost nádoru od epitelo- stromální junkce přilehlé, nejpovrchověji uložené epiteliální papily, k nejhlubšímu bodu invaze nádoru. Postižení venózního nebo lymfatického vaskulárního prostoru klasifikaci neovlivňuje.

Regionální uzliny:

NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 regionální mízní uzliny bez metastáz
N1 metastázy v regionálních mízních uzlinách

Kritéria pro pN0: Histologické vyšetření vzorků z pánevní lymfadenektomie má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Jsou-li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřeného počtu, klasifikuje se jako pN0

Regionální mízní uzliny jsou uzliny paracervikální, parametriální, hypogastrické (vnitřní ilické, obturatorní), společné a zevní ilické, presakrální a sakrální laterální. Uzliny paraaortální nejsou regionální.

Hodnocení vzdálených metastáz:

MX vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0 bez vzdálených metastáz
M1 vzdálené metastázy (zahrnují inguinální uzliny a intraperitoneální postižení kromě pánevní serózy).
Vyloučeny jsou metastázy pochvy, pánevní serózy a adnex

Rozdělení do stádií

 stádium TNM
0 Tis N0 M0
IA T1a N0 M0
IA1 T1a1 N0 M0
IA2 T1a2 N0 M0
IB T1b N0 M0
IB1 T1b1 N0 M0
IB2 T1b2 N0 M0
IIA T2a N0 M0
IIA1 T2a1 N0 M0
IIA2 T2a2 N0 M0
IIB T2b N0 M0
IIIA T3a N0 M0
IIIB T1, T2, T3a N1 M0
T3b jakékoliv N M0
IVA T4 jakékoliv N M0
IVB jakékoliv T jakékoliv N M1